Ø.s naturmotiver er oftest hentet fra opphold i Holmsund ved Arendal. Hun er en utpreget fargelyriker med en spontan penselføring som oppløser naturformene, av og til i retning av abstraksjon. Koloritten er lysmettet og ofte høystemt i rødgule, blå og grønne toner med mye hvitt. Lyset og fargen blir det vesentlige i opplevelsen av strender, blomster, sjø og måker. Ø. maler også portretter, figurer i interiør og stilleben, hvor hun samler fargen i avstemte og romskapende plan.