Faktaboks

Reiulf Renberg
Renberg, Reiulf Sigurd Bjørn
Født
26. april 1910, Kristiania
Død
1990

R. debuterte på Høstutstillingen i 1932, mens han var elev ved Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Oslo og gikk deretter fire år under Wilhelm Rasmussen på Kunstakademiet. I 1946 hadde han separatutstilling i Kunstnerforbundet. Som første skulpturutstilling etter krigen vakte hans noe ujevne mønstring naturlig nok oppsikt og fikk bred dekning i avisene. R. arbeidet i et naturalistisk formspråk, og fremstilte gjerne barn og dyr. Han har ofte holdt seg til små formater, gjerne til statuetter. Blant hans viktigste offentlige oppdrag er bronsedørene til Sandefjord kirke (ferdig 1950). De har en strengere form og et mer kontinentalt tilsnitt enn hans tidligere skulpturer. I de senere år har R. arbeidet mest med medaljer, bl.a. Camilla Collett- og Herman Wessel-medaljene, men sjelden deltatt på utstillinger. I 1976 laget han Askerpiken som står plassert ved Venskaben i Asker. R. har i mange år virket som tegnelærer.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Anna Josefine Hanssen
 • Johan Ingvald Renberg

Gift med

 • Elsa Marie Kveseth

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Oslo

Utdannelse

 • Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Oslo 5 semestre under Torbjørn Alvsåker 1927–35
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Wilhelm Rasmussen 1932–36

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens Håndverks og Kunstindustriskoles stipend
 • Unge Kunstneres Samfunn stipend
 • Schäffers legat 1942
 • Blom stipend 1946
 • Statens kunstfond 1946, -54
 • Statens reisestipend 1950 og -56
 • Studiereiser til Stockholm 1933
 • København 1934, -37
 • Berlin 1936
 • Italia 1938
 • London
 • Polen
 • Jugoslavia

Stillinger, medlemskap og verv

 • Tegnelærer (adjunkt) i den høyere skole 1945-67
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Unge Kunstneres Samfunn, styremedlem, formann 1949
 • mangeårig styremedlem Oslo Kunstforening
 • Norsk Billedhuggerforening, styremedlem og viseformann
 • styremedlem Landslaget Kunst i Skolen
 • jurymedlem konkurransen om Bjørnson-monumentet i Molde 1955
 • medlem Tilsynsrådet for byens utseende, Oslo

Priser, premier og utmerkelser

 • 2. premie konkurranse om fontene, Haugesund 1941
 • 2. premie konkurranse om Henrik Wergeland-monument 1958

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Krigsminnesmerke, Kjelsås skole, Oslo (avduket 1946)
 • Krigsminnesmerke, Grorud kirke (avduket 1946)
 • Bronserelieffer til dørene og minnetavler Sandefjord kirke (1950)
 • Minnestein over "gutta på skauen", Kobberhaughytta, Oslo (avduket 1954)
 • Wergeland-monument, Eidsvoll (1958)
 • Askerpiken, Venskaben, Asker (1976)
 • Den kgl. Mønt- og Medaillesamling, København
 • Universitetet i Oslo, Myntkabinettet
 • Oslo kommune
 • Sandefjord kommune

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1933
 • Høstutstillingen, 1935-1940
 • Høstutstillingen, 1945
 • Høstutstillingen, 1947
 • Høstutstillingen, 1950-1954
 • Høstutstillingen, 1957
 • Høstutstillingen, 1961
 • Høstutstillingen, 1977-1978
 • Norsk skulptur, Kunstnernes Hus, Oslo, 1934
 • Unge Kunstneres Samfunn utstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1935
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, 1940
 • Yngre norsk skulptur, Kunstnernes Hus, Oslo, 1941
 • Unge Kunstneres Samfunn Jubileumsutstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1946
 • Nordisk utstilling, Stockholm, 1946-1947
 • Skulpturutstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1950
 • Ung norsk konst, Stockholm, 1950-1951
 • Jubileumsutstilling, Unge Kunstneres Samfunn, 1966

Separatutstillinger

 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1946

Litteratur

 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 202 (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 207, 220 (ill.)
 • Revold, R., Norges billedkunst, Oslo, 1953, bd. 2, s. 432
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, Oslo, 1965, register s. 396
 • Parmann, ø., Norsk skulptur i femti år, Oslo, 1969, s. 185 (ill.)
 • Parmann, ø., Norwegian sculpture, Oslo, 1969, register
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 123, 239
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 9, s. 728
 • Norske billedhoggere i dag, Oslo, 1983, s. 132 (ill.)
 • Dagbladet, 03.04.1946
 • Arbeiderbladet, 04.09.1946, (ill.)
 • Friheten, 04.09.1946, (ill.)
 • Morgenbladet, 04.09.1946, (ill.)
 • Verdens Gang, 05.09.1946, (ill.)
 • Nielssen, F., i Dagbladet, 06.09.1946
 • Revold, R., i Morgenbladet, 13.09.1946
 • Gauguin, Pola, i Verdens Gang, 13.09.1946
 • Steen Johnsen, S., i Aftenposten, 25.04.1970
 • Verdens Gang, 26.04.1950, (ill.)