R. debuterte på Høstutstillingen i 1932, mens han var elev ved Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Oslo og gikk deretter fire år under Wilhelm Rasmussen på Kunstakademiet. I 1946 hadde han separatutstilling i Kunstnerforbundet. Som første skulpturutstilling etter krigen vakte hans noe ujevne mønstring naturlig nok oppsikt og fikk bred dekning i avisene. R. arbeidet i et naturalistisk formspråk, og fremstilte gjerne barn og dyr. Han har ofte holdt seg til små formater, gjerne til statuetter. Blant hans viktigste offentlige oppdrag er bronsedørene til Sandefjord kirke (ferdig 1950). De har en strengere form og et mer kontinentalt tilsnitt enn hans tidligere skulpturer. I de senere år har R. arbeidet mest med medaljer, bl.a. Camilla Collett- og Herman Wessel-medaljene, men sjelden deltatt på utstillinger. I 1976 laget han Askerpiken som står plassert ved Venskaben i Asker. R. har i mange år virket som tegnelærer.