T. gikk i fotograflære i Narvik og i Kristiania før han i 1908 begynte å modellere under veiledning av Lars Utne. Utne skal ha betegnet T. som den mest begavede elev han hadde hatt. T. hadde en frapperende evne til å oppnå en fotografisk likhet med modellens ytre, og ble hurtig en meget benyttet portrettør. Også i sine større monumentalarbeider tilstrebet T. en eksakt naturalisme. Han debuterte på Høstutstillingen 1912 med Morder, en naken mannsskikkelse som har hevet kniven til støt. På Høstutstillingen 1913 viste han figurer til jakt- og fiskeriavdelingen på Jubileumsutstillingen 1914. Blant de tidlige arbeider hører en statuett av En lapp (1914), som Jens Thiis i 1927 karakteriserte som en etnografisk illustrasjon. Samme år laget T. et relieff med motiver fra kruttets historie. Til hans tidlige arbeider hører også en statuett av Tordenskiold(Oslo Bymuseum). I tilknytning til Jubileumsutstillingen 1914 utførte T. en naturalistisk turnergruppe plassert på Karl Johan. I 1921 viste han sitt utkast til Eidsvoldsmonument hos Blomqvists Kunsthandel, Oslo. Det var tenkt som en 24 m høy søyle med relieffer som illustrerte begivenheter som førte fram til hendelsene i 1814 og med to skikkelser i ferd med å reise seg, som toppfigurer. I sitt monument over krigsforliste sjømenn, reist i Narvik 1923, har T. skildret et skip som synker etter et ubåtangrep. I mellomkrigstiden var T. en flittig benyttet portrettskulptør. Blant hans arbeider fremheves barneportrettene, som det av datteren Berit (1920). Etter krigen utførte T. flere minnesmerker over omkomne fiskere, alle i et naturalistisk, illustrerende formspråk. Ved slutten av 50-årene fikk T. i oppdrag å utføre fire bronseskulpturer for Narvik kommune, rallaren, sjømannen, fiskeren og bonden, foruten en barnegruppe. Han rakk å fullføre Rallaren, Sjømannen og Lekende barn, alle preget av en tørr naturalisme. T. virket også som tegner og maler og hentet sine motiver vesentlig fra det nordnorske landskap. Han var oppvokst i Narvik, og bosatte seg der igjen på slutten av 30-tallet. Under krigen bodde og arbeidet han på Hamarøy, hvor han også har malt landskaper.