Faktaboks

Trygve Thorsen
Thorsen, Anders Trygve Wittenstrøm
Født
15. januar 1892, Arendal
Død
24. oktober 1965, Arendal

T. gikk i fotograflære i Narvik og i Kristiania før han i 1908 begynte å modellere under veiledning av Lars Utne. Utne skal ha betegnet T. som den mest begavede elev han hadde hatt. T. hadde en frapperende evne til å oppnå en fotografisk likhet med modellens ytre, og ble hurtig en meget benyttet portrettør. Også i sine større monumentalarbeider tilstrebet T. en eksakt naturalisme. Han debuterte på Høstutstillingen 1912 med Morder, en naken mannsskikkelse som har hevet kniven til støt. På Høstutstillingen 1913 viste han figurer til jakt- og fiskeriavdelingen på Jubileumsutstillingen 1914. Blant de tidlige arbeider hører en statuett av En lapp (1914), som Jens Thiis i 1927 karakteriserte som en etnografisk illustrasjon. Samme år laget T. et relieff med motiver fra kruttets historie. Til hans tidlige arbeider hører også en statuett av Tordenskiold(Oslo Bymuseum). I tilknytning til Jubileumsutstillingen 1914 utførte T. en naturalistisk turnergruppe plassert på Karl Johan. I 1921 viste han sitt utkast til Eidsvoldsmonument hos Blomqvists Kunsthandel, Oslo. Det var tenkt som en 24 m høy søyle med relieffer som illustrerte begivenheter som førte fram til hendelsene i 1814 og med to skikkelser i ferd med å reise seg, som toppfigurer. I sitt monument over krigsforliste sjømenn, reist i Narvik 1923, har T. skildret et skip som synker etter et ubåtangrep. I mellomkrigstiden var T. en flittig benyttet portrettskulptør. Blant hans arbeider fremheves barneportrettene, som det av datteren Berit (1920). Etter krigen utførte T. flere minnesmerker over omkomne fiskere, alle i et naturalistisk, illustrerende formspråk. Ved slutten av 50-årene fikk T. i oppdrag å utføre fire bronseskulpturer for Narvik kommune, rallaren, sjømannen, fiskeren og bonden, foruten en barnegruppe. Han rakk å fullføre Rallaren, Sjømannen og Lekende barn, alle preget av en tørr naturalisme. T. virket også som tegner og maler og hentet sine motiver vesentlig fra det nordnorske landskap. Han var oppvokst i Narvik, og bosatte seg der igjen på slutten av 30-tallet. Under krigen bodde og arbeidet han på Hamarøy, hvor han også har malt landskaper.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Theodor Thorsen, skipsfører
 • F. Wittenstrøm Hustru

Gift med

 • Botten Soot, skuespiller

Far til

Utdannelse

 • Elev av hoffotograf Andersen, Kristiania 1908
 • Den kgl. Tegneskole under Lars Utne 1908-09
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Gunnar Utsond 1910-11

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens reisestipend 1916 og -17
 • Henrichsens legat 1920
 • Conrad Mohrs stipend 1921
 • Studieopphold i Tyskland og Italia omkring 1920

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Norsk Billedhuggerforening
 • Jurymedlem Høstutstillingen 1929

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Et utvalg: Monument over krigsforliste sjøfolk fra første verdenskrig, Sjømannshjemmet, Narvik (granitt, bronserelieff, avduket 1923)
 • Statue Carl Reynolds, Østre brygge, Porsgrunn (bronse, reist 1927)
 • Byste Johan Castberg, Stortinget (bronse, før 1928)
 • Byste Kristian Brandt, Rikshospitalet og Universitetet i Oslo (begge bronse 1928)
 • Byste Hulda Garborg, Det Norske Teatret, Oslo (bronse 1928)
 • Relieff på bautastein Richard With, ved Tromsø domkirke (bronse 1928), byste, Stokmarknes (avduket 1950)
 • Byste Sigurd Dahlstrøm, Ullevål sykehus, Oslo (bronse 1929)
 • Byste Sofus Arctander, Ekeberg, Oslo (bronse 1930)
 • Byste Nicolai B. Batt, Sykehusparken, Namsos (oppsatt 1932)
 • Byste Christian Magnus Sinding-Larsen, Rikshospitalet, Oslo (bronse, avduket 1932)
 • Relieff Bjørnstjerne Bjørnson og Karoline Bjørnson, Aulestad (bronse 1932)
 • Byste Søren Bloch Laache, Rikshospitalet, Oslo (bronse 1933)
 • Minnesmerke over omkomne på havet, ved Hamarøy kirke (bronserelieff 1946)
 • Byste Nils Henrik Friis, Nordland fylkessykehus, Bodø (bronse, avduket 1950)
 • Minnesmerke over omkomne fiskere på Lofothavet, Ballstad, Vestvågøy (granitt, reist 1950)
 • Byste Richard Kaarbø, Richard Kaarbøs plass, Harstad (bronse 1950)
 • Rallaren, Gulbrandsons park, Narvik (bronse, avduket 1959), mindre utgave i bystyresalen samme sted
 • Sjømannen, Havneparken, Narvik (bronse, avduket 1960), mindre utgave i bystyresalen samme sted
 • Byste Ole Tobias Olsen, Mo st., Mo i Rana, relieffer ved Bjellånes, Dunderlandsdalen og ved Hattfjelldal kirke (alle bronse, oppsatt 1960)
 • Statuer Bonden, Fiskeren, Rallaren og Sjømannen, bystyresalen, Narvik (alle bronse etter 1960)
 • Byste Redvald Knudtson, kirkegården, Mo i Rana (bronse, avduket 1961)
 • Byste Erling Borch-Johnsen, sykehuset, Narvik (bronse, avduket 1963)
 • Lekende barn, byparken, Narvik (bronse 1963)
 • Statue Fridthjov Anderssen, Solparken, Bodø (bronse)
 • Relieff Christopher Bruun, Vonheim folkehøgskole, Follebu (bronse), byste i Oslo Bymuseum
 • Byste Ole Olsen, Ole Olsens plass, Hammerfest (bronse), også på Vår Frelsers gravlund, Oslo
 • Byste Rasmus Rasmussen, Det Norske Teatret, Oslo (bronse)
 • Byste Adolf Thomsen, Kirkeparken, Tromsø (bronse)
 • Døpefont (forgylt og malt tre) og to engler til altertavlen, Narvik kirke
 • Minnesmerke over falne 1940-1945, Sortland (bronserelieff)
 • Oslo Bymuseum
 • Hvalfangstmuseum, Sandefjord
 • Skimuseum, Oslo
 • Aulestad
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Bodø Kunstforening

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1912-1913
 • Høstutstillingen, 1918
 • Høstutstillingen, 1920
 • Høstutstillingen, 1929
 • Høstutstillingen, 1932-1935
 • Høstutstillingen, 1937
 • Høstutstillingen, 1951
 • Høstutstillingen, 1961
 • Høstutstillingen, 1963
 • Nordnorske Kunstutst., 1946
 • Nordnorske Kunstutst., 1947
 • Nordnorske Kunstutst., 1951
 • Nordnorske Kunstutst., 1953
 • Nordnorske Kunstutst., 1965
 • Jubileumsutstillingen, 1914
 • De unges utst., 1913
 • De unges utst., 1919
 • Narvik-kunstnere, 1982

Litteratur

 • Norges kunst, katalog Jubileumsutstillingen i 1914
 • Kunst og Kultur, 1923, s. 258
 • Norsk kunsthistorie, 1927, bd. 2, register
 • Urd, 17.06.1933, (ill.)
 • Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, 1939, bd. 33, s. 93
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, 1944, s. 262 (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, 1956, s. 258, 267 (ill.)
 • Narviks historie, 1953, bd. 1, register
 • Narviks historie, 1954, bd. 2 register
 • Trondhjems Kunstforening 1845-1945, 1955, register
 • Norske portretter. Forfattere, 1956, register
 • Porsgrunns historie, 1957, bd. 2, s. 478 (ill.)
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, 1965, register (ill.)
 • Bodø by 1816-1966, 1966, register (ill.)
 • Norsk skulptur i femti år, 1969, register (ill.)
 • Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, 1976, bd. 10, s. 168
 • Nordland. Bygd og by i Norge, 1976, register (ill.)
 • Agder. Bygd og by i Norge, 1977, register
 • Troms. Bygd og by i Norge, 1979, register (ill.)
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, 1981, bd. 11, s. 618
 • Tidens Tegn, 14.10.1915
 • Aftenposten, 14.10.1915, (ill.)
 • Dagbladet, 16.10.1915
 • Verdens Gang, 21.07.1920, (ill.)
 • Aftenposten, 07.01.1921, (ill.)
 • Tidens Tegn, 21.06.1921, (ill.)
 • Aftenposten, 07.07.1926, (ill.)
 • Tidens Tegn, 03.09.1926, (ill.)
 • Tidens Tegn, 19.03.1927, (ill.)
 • Dagbladet, 04.02.1928, (ill.)
 • Aftenposten, 07.02.1928, (ill.)
 • Tidens Tegn, 18.08.1928
 • Tidens Tegn, 26.10.1928, (ill.)
 • i Morgenbladet, 27.10.1928
 • Tidens Tegn, 23.07.1929, (ill.)
 • Aftenposten, 06.12.1929, (ill.)
 • Tidens Tegn, 03.11.1930, (ill.)
 • Aftenposten, 24.01.1931
 • Aftenposten, 29.09.1931, (ill)
 • Aftenposten, 12.05.1933, (ill.)
 • Aftenposten, 06.04.1934, (ill.)
 • Tidens Tegn, 15.05.1935, (ill.)
 • Fremover, 01.10.1938, (ill.)
 • Aftenposten, 13.11.1938, (ill.)
 • Lofotposten, 02.10.1948, (ill.)
 • Aftenposten, 07.07.1950, (ill.)
 • Rana Blad, 19.08.1960, (ill.)
 • Rana Blad, 02.05.1961, (ill.)
 • Fremover, 31.08.1960, (ill.)
 • Fremover og Ofotens Tidende, 13.01.1962, (ill.)
 • Aftenposten, 21.12.1963, (ill.)
 • Fremover, 26.10.1965
 • Aftenposten, 01.11.1965
 • Dagbladet, 17.02.1968, (ill.)
 • Aftenposten, 30.07.1969, (ill.)
 • Dagbladet, 28.04.1970, (ill.)
 • Aftenposten, 16.09.1970, (ill.)

Faktaboks

Trygve Thorsen