O. er opprinnelig blikkenslager av yrke. Fra ca. 1948 ble han tilknyttet Agder Indremisjon og fra 1962 til -79 var han ansatt i Det Norske Bibelselskap. O. har malt hele sitt liv. Han har hatt flere utsmykkingsoppdrag i kirker, har malt portretter og laget mindre skulpturer i tinn og bronse, både nonfigurative og figurative. Størstedelen av O.s produksjon består imidlertid av landskapsmotiver, helst fra Sørlandet, men også fra bl.a. Setesdal, Telemark og Ålesund. Formspråket varierer fra impresjonistiske lysfylte bilder og naturalistiske malerier med innflytelse fra Amaldus Nielsen, til rene abstraksjoner, som de tre altermaleriene til Misjonshallen i Stavanger (1981). O. har også arbeidet med akvareller, tresnitt og tegninger.