Faktaboks

Øivind Maurseth
Født
31. januar 1928, Bergen

M. var ansatt i Fana kommune 1955 - 56 og hos arkitektene Sannes og Steen i Kristiansand 1956 - 59. I Bergen har han vært ansatt hos arkitektene Fougner og Myklebust 1959 - 61 og hos Aall og Løkeland 1961 - 65. Han var kompanjong i firmaet Aall, Løkeland, Ragde 1965 - 74 og opprettet deretter egen praksis.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Per Maurseth, rektor (1891 - 1980)
 • Bertha Røgeberg, lærer (f. 1893)

Gift med

 • 1956 med Elna Brue Jensen

Utdannelse

 • Examen artium, Bergen 1946
 • Norges Tekniske Høyskole Arkitektavdelingen 1951 - 55

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Flere studiereiser i Europa og USA

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Norske Arkitekters Landsforbund fra 1955
 • formann Bergen Arkitektforening 1974 - 76
 • jurymedlem ved flere arkitektkonkurranser, bl.a. om nytt fiskerimuseum på Nordnes, Bergen 1981

Priser, premier og utmerkelser

 • Det Nyttige Selskabs Arkitekturpris for Bryggens Museum, Bergen 1977
 • Europarådets Museumspris 1978
 • Museum of the year award, UNESCO 1979
 • Betongtavlen 1979

Utførte arbeider

 • I Bergen når ikke annet er nevnt
 • Bergen Bank, Nesttun (1969)
 • Bryggens Museum (1976)
 • Li barne- og ungdomsskole, Flaktveit, Åsane (1979)
 • Nye Folkets Hus (1979)
 • Boliger på Bønes og Nordås (1980 - 82)
 • Parkeringshus, Rosenkrantz gt. 4 (1982)
 • SAS Royal Hotel og Norske Folk, Bryggen (1982)
 • I Longyearbyen, Svalbard: Post- og bankbygning (1982)
 • Varmekraftverk (1982)
 • Hybelhus (1982)
 • Restaureringsarbeider: Bredsgården (1978) og Finnegården (1981 - 82), begge Bryggen, Bergen
 • Konkurranseprosjekter: 3. premie i lokal konkurranse Stokken kommunehus (1959)
 • 2. premie regulering av Festplassen i Bergen (1961) sammen med Tore Sveram
 • Innkjøp ungdomsskole på Storetveit, Fana (1965) sammen med Aall, Løkeland og Ragde
 • 2. premie lokal typehuskonkurranse, Bergen Arkitektforening (1964)
 • Innkjøp regulering av Tjensvold, Stavanger 1969
 • Innkjøp informasjonskiosk for TTK på Torvalmenningen, Bergen (1976)
 • Prosjekter under arbeid, alle i Bergen: Om- og tilbygg, Historisk museum 1980
 • Ombygging, Naturhistorisk museum 1982
 • Kontor og forretningsbygg for Gjensidige 1982
 • Norges Bank 1982
 • Vågsøy sparebank 1982

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • 10 års norsk arkitektur, Norsk Arkitekturmuseum, Oslo, 1978
 • Byfornyelse i Norden, vandreutstilling Norske Arkitekters Landsforbund, 1980-1981
 • SAS Royal Hotel - Norske Folk, Norsk Arkitekturmuseum, Oslo, 1980
 • Jubileumsutstill., Trondheim Arkitektforening, 1982

Litteratur

 • 10 år norsk arkitektur, Oslo, 1978, s. 59 (ill.)
 • Architektur der DDR, Berlin, 1983, s. 118 (ill.)
 • Byggekunst, 1963, s. 194–99 (ill.)
 • Byggekunst, 1977, s. 22–26 (ill.)
 • Byggekunst, 1980, s. 233 (ill.)
 • Byggekunst, 1982, s. 204__-;09 (ill.)
 • Byggenytt, Oslo, 1982, nr. 9, s. 1–20 (ill.)
 • Danske praktiserende arkitekter. Tidsskrift for arkitektur og bygningsvæsen, København, 1981, nr. 3, s. 10–13 (ill.)
 • Forum - Närmiljø, Stockholm, 1980, nr. 6, s. 21 (ill.)
 • Kulturnytt, Oslo, 1979, nr. 8, s. 10–11 (ill.)
 • Mur, Oslo, 1982, nr. 3, s. 15–19 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1959, nr. 57 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1966, nr. 117 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1969, nr. 161 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1977, nr. 207 (ill.)

Arkivalia

 • Norsk Arkitekturmuseum, Oslo, 1982, Opplysninger fra kunstneren