M. var ansatt i Fana kommune 1955 - 56 og hos arkitektene Sannes og Steen i Kristiansand 1956 - 59. I Bergen har han vært ansatt hos arkitektene Fougner og Myklebust 1959 - 61 og hos Aall og Løkeland 1961 - 65. Han var kompanjong i firmaet Aall, Løkeland, Ragde 1965 - 74 og opprettet deretter egen praksis.