To sikre arbeider av G. er bevart: altertavlen og prekestolen i Udenes kirke, utført ifølge kontrakt 1706. G. utførte også døpefont med himling og korskille, men dette er gått tapt. Muligens hadde G. vært medhjelper for Fenstad-mesteren. Videre har G. antagelig utført inventar for Romedal kirke, (fragmenter er bevart på Norsk Folkemuseum). G. har antagelig også skåret ovnsmodeller. Hans arbeider er preget av den eldre Hedmarksstilen, men tar samtidig opp akantusornamentikken som en av de første på Hedmarken. Selv om hans ornamentikk er temmelig tørr og skjematisk, har han krav på interesse som en overgangsskikkelse i stilutviklingen på Østlandet.