Faktaboks

Axel Ender
Ender, Axel Hjalmar
Født
14. september 1853, Asker
Død
10. september 1920, Kristiania

Italienergutt, 1879. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: fri

Pike med grønnsaker, 1878. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: fri

E. vakte allerede i elevtiden oppmerksomhet ved sin eminente og mangesidige tegnebegavelse. Under kong Carl 15s besøk på Tegneskolen i november 1871 var det fremfor alt E. og Peters som vakte Hans Majestets beundring, og de fikk begge to stipendium for å kunne utdanne seg videre i Stockholm. Det var genremaleriet som ble E.s hovedbeskjeftigelse. Men med sin utpreget elastiske sans fant han seg aldri helt til rette som maler. Hans motiver ble meget populære, og kritikerne hevdet undertiden med rette at hans kunst manglet kunstnerisk alvor og vederheftighet.

En del av hans produksjon bestod av alterbilder. Han har malt altertavlen til Molde kirke, Kvinnene ved graven, til Kampens kirke i Oslo Oppstandelsen (1884), og til Østre Porsgrund kirke Korsfestelsen (1888). E. var en hyppig utstiller i Christiania Kunstforening, der hans arbeider alltid fikk kjøpere.

En mer sentral og ekte side av E.s talent var hans plastiske begavelse som gikk i utpreget dekorativ retning. Han har utført et verk som vil bli stående som et av de sentrale i forrige århundres skulptur, Tordenskiold-statuen i Oslo, utført i årene 1891–1901. Den var resultatet av en større konkurranse, og innbragte sin skaper ridderkorset av St. Olav. Også monumentets sokkel utførte E. selv. Det hele gir et festlig preg av rokokko.

Det ble med dette ene mesterverk. Andre billedhugger-oppdrag bød seg ikke, og da hans atelier på Hammersborg både var kaldt og trekkfullt, foretrakk han maleriene.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Bernhard Ender, gårdbruker
 • Fredrikke Smith

Gift med

 • Helga Sørenssen

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo fra 1867 under Julius Middelthun, en kort tid også elev av J.F. Eckersberg
 • Med støtte av Kong Carl 15 studerte han ved kunstak. i Stockholm 1872–74
 • senere ved kunstak. i München fra 1875 til ca. 1880

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens reisestipend 1879
 • Studieopphold Stockholm 1872–74
 • München 1875 - ca. 1880
 • Paris 1878 og -80

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Tordenskiold-statuen i Oslo
 • Altertavler i Molde kirke
 • Østre Porsgrunn kirke
 • Kampens kirke i Oslo
 • Sundby kirke
 • Rasmus Meyers Samlinger, Bergen
 • Nasjonalgalleriet
 • Bergen Billedgalleri
 • Lillehammer Bys malerisamling
 • Oslo Bymuseum
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Östergötlands Konstmuseum
 • Malmö museum
 • Nationalmuseum, Stockholm

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Nordisk udstilling, København, 1888
 • Nordisk utstilling, Göteborg, 1881
 • Charlottenborgutstillingen, København, 1883
 • Christiania Kunstforening, 1872
 • Christiania Kunstforening, 1873
 • Christiania Kunstforening, 1875
 • Christiania Kunstforening, 1877
 • Christiania Kunstforening, 1880-1881
 • Christiania Kunstforening, 1883
 • Christiania Kunstforening, 1886
 • Christiania Kunstforening, 1889

Separatutstillinger

 • Minneutstilling, Blomqvist Kunsthandel, Oslo, 1920
 • Minneutstilling, Oslo Kunstforening, 1953

Litteratur

 • Skilling-Magazin, 1891, s. 628, 636
 • Folkebladet, 1901, s. 137
 • Illustreret Maanedsblad, 1901, s. 73 og 75
 • Emporium, Berlin, 1911, bd. 34, s. 215
 • Aubert, A., Det nye Norges malerkunst, (Kristiania, 1904, s. 42
 • Thiis, J., Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1904-1907, bd. 1, s. 310, bd. 2, s. 132, bd. 3, s. 32–34
 • Chr. Krohg, Kunstnere II, (Kristiania, 1892
 • Peters, W., Hvad jeg saa og hvem jeg mødte, (Kristiania, 1914, s. 23-30
 • Grønvold, M., Fra Ulriken til Alperne, Oslo, 1925, s. 106
 • Sinding, S., En billedhuggers liv, 1921, s. 29
 • Munthe, G., Minder og Meninger, (Kristiania, 1919, s. 159
 • Oslo Aftenavis, 23.09.1925
 • Bergens Aftenblad, 11.09.1920
 • Norges Kunsthistorie, Oslo, 1925-1927, bd. 1, s. 313
 • Aubert, A., Die norwegische Malerei im XIX Jahrhundert, Leipzig, 1910, s. 36
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1914, bd. 10
 • Norsk Kirkekunst, Oslo, 1933, s. 17
 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1951-1953, bd. 2, s. 351
 • Parmann, ø., Norsk skulptur i femti år, Oslo, 1969, s. 5
 • Johannesen, O.R., For den bildende kunst, Bergens Kunstforening ved 125-årsjubileet 1963, Bergen, 1963, s. 147
 • Gran, H., Julius Middelthun, Oslo, 1946, s. 225-229
 • Vigeland, G., Om kunst og kunstnere, Oslo, 1955, s. 206
 • Willoch, S., Kunstforeningen i Oslo 1836–1936, Oslo, 1936, s. 211
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1926, bd. 3, s. 521-522
 • Lund, C., Porsgrund 1807–1907, register s. 189
 • Vårt Land, 14.11.1953
 • Verdens Gang, 19.11.1953
 • Porsgrunns Dagblad, 25.03.1959
 • Aftenposten, 1892, nr. 269, 271, 276, 282, 291, 271, 296, 306
 • Morgenbladet, 1892, nr. 266, 271, 309, 312, 313
 • Dagbladet, 1892, nr. 152
 • Morgenbladet, 1892, nr. 326