Faktaboks

Sidsel Westbø
Født
23. mars 1943, Skien

W. er først og fremst grafiker, særlig har hun arbeidet med serigrafi. Hun anvender enkle, stramme geometriske former som plasserer henne innen retningen optisk kunst. Hennes kunst har en abstrakt karakter, med balansert fargefordeling. Den gir et umiddelbart todimensjonalt inntrykk, men ved å eksperimentere med farger og formers gjensidige påvirkninger får hun også fram en følelse av bevegelse og rom. Iblant kombinerer hun serigrafiets strenge form med koldnål og oppnår ved dette et mykere uttrykk. Hennes raderinger er gjerne mer figurative enn serigrafiene, med landskap, steiner og andre naturelementer som utgangspunkt.

Familierelasjoner

Datter av

 • Laila Marie Brantenberg
 • Knut Gulseth

Gift med

 • Ingolf Westbø, arkitekt

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Ihlen kollektiv, Fagerstrand, Nesodden

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo 1962–66
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Reidar Aulie, Halvdan Ljøsne og Per Palle Storm, samt ett år i grafikklassen under Arne Malmedal 1966-70

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens etableringsstipend 1978
 • stipend fra Norske Grafikeres Fond 1979
 • Oslo bys kulturstipend 1980
 • Statens reisestipend 1982
 • stipendiat ved Statens Statens Kunstakademi, Oslo grafikkavdelingen, 1982-83
 • Statens 3-årige arbeidsstipend 1984
 • Studiereiser til Italia, Tyskland, England, Frankrike og de skandinaviske land

Stillinger, medlemskap og verv

 • Gjestelærer ved grafikkavdelingen, Statens Kunstakademi, Oslo 1980
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Unge Kunstneres Samfunn, jurymedlem 1976
 • medlem Foreningen Norske Grafikere, styremedlem 1973-74, medlem av opptaksjuryen 1978-79
 • medlem Akershus Bildende Kunstneres Forening, kunstnerisk råd 1977–79
 • medlem Riksgalleriets innkjøpskomité tegning og grafikk 1982-84

Priser, premier og utmerkelser

 • Honourable mention 4. Internatsjonale Grafikkbiennale, Fredrikstad 1978

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Veggmaleri Preklinisk institutt, Universitetet i Oslo (1981)
 • Victoria terrasse, Oslo (1982)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Christianssands Faste Galleri
 • Haugesund Billedgalleri
 • Skiens Faste Galleri
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Riksgalleriet
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • Norsk kulturråd
 • Fredrikstad Kunstforening
 • Fredrikstad kommune
 • Østfold fylke
 • Øyestad kommune
 • Nord-Götlands läns landsting

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1976-1977
 • Høstutstillingen, 1979-1981
 • Høstutstillingen, 1983
 • Østlandsutst., 1979-1981
 • Østlandsutst., 1983
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., 1972
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., 1976
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., 1977
 • Norsk grafikk siden sist, 1973-1974
 • Norsk grafikk siden sist, 1977-1978
 • Norsk grafikk siden sist, 1980
 • Sommerutst., 1974
 • British International Print Biennale, 1974
 • British International Print Biennale, 1976
 • Biennale Mobile, 1974-1975
 • Biennale Mobile, 1974-1975
 • Ni kvinner, 1975
 • Ung generation, 1976
 • Grafikere fra Statens Kunstakademi, Oslo, 1976-1977
 • Grafika Norweska, 1977
 • Akershus Bildende Kunstneres Forenings vårutst., 1977
 • Nordisk Grafikkunions 40 års jubileumsutst., 1977-1978
 • International Biennale of Graphic Art, 1977-1978
 • Grafikk på Svalbard, 1977-1978
 • Akershus Bildende Kunstneres Forening reise/sommerminner, 1977-1978
 • Grafikkbiennalen, 1978
 • Vestfoldutst., 1978
 • To kritikere ser tilbake, 1978
 • Grafikkbiennalen, 1978
 • Grafikkbiennalen, 1980
 • Norskt 70-tal, tendenser, 1979
 • Norske Grafikeres 60-års jubileumsutst., 1979
 • Internasjonal grafikkbiennale, 1980
 • Intergraphik, 1980
 • Nordisk grafikk artotek, 1980
 • Glimt fra norsk grafikk i 70-årene, 1980
 • International Print Show, 1981
 • Oktoberutst., 1981
 • 5 Künstler aus Norwegen, 1982
 • Norsk og svensk samtidsgrafikk, 1982
 • Den Flexible, Charlottenborgudstillingen, 1982
 • Den Flexible, Charlottenborgudstillingen, 1983
 • Påskeutst., 1984

Gruppeutstillinger

 • Ihlengruppa, 1979
 • Ihlengruppa, 1979
 • Ihlengruppa, 1979
 • Ihlengruppa, 1981

Separatutstillinger

 • Grafikkveggen, 1976

Kollektiv/Separat/Gruppe

 • Norsk billed, 1981

Litteratur

 • Kunst og Kultur, 1974, s. 66, 127
 • Kunst og Kultur, 1976, s. 181
 • Kunst og Kultur, 1978, s. 187
 • Kunst, 1979, nr. 3, s. 26–27 (ill.)
 • Norske grafikere i dag, 1979, s. 26, 168 (ill.)
 • Kunstnernes Hus 1930-1980, 1980, s. 214
 • Abstrakt veir - et portrett av den norske grafiker Sidsel Westbøe, Hrymfaxe, 1984, nr. 1
 • i Aftenposten, 18.12.1973
 • i Arbeiderbladet, 19.12.1973
 • i Nationen, 29.12.1973
 • i Dagbladet, 03.01.1974
 • Verdens Gang, 22.02.1974
 • i Morgenbladet, 17.02.1978
 • i Dagbladet, 23.02.1978
 • i Verdens Gang, 25.02.1978
 • i Aftenposten, 25.02.1978
 • Arbeiderbladet, 11.08.1978
 • i Akershus Amtstidende, 14.11.1979, (ill.)
 • i Romsdals Budstikke, 17.11.1980
 • i Norges Handels og Sjøfartstidende, 03.04.1981
 • Aftenposten, 27.10.1982