W. er først og fremst grafiker, særlig har hun arbeidet med serigrafi. Hun anvender enkle, stramme geometriske former som plasserer henne innen retningen optisk kunst. Hennes kunst har en abstrakt karakter, med balansert fargefordeling. Den gir et umiddelbart todimensjonalt inntrykk, men ved å eksperimentere med farger og formers gjensidige påvirkninger får hun også fram en følelse av bevegelse og rom. Iblant kombinerer hun serigrafiets strenge form med koldnål og oppnår ved dette et mykere uttrykk. Hennes raderinger er gjerne mer figurative enn serigrafiene, med landskap, steiner og andre naturelementer som utgangspunkt.