K. ønsket først å bli maler, men overførte senere sitt talent for form og farge til lyrikken. Han har utgitt i alt 7 diktsamlinger. Hans produksjon som maler bestod vesentlig av landskaps- og interiørbilder, men han utførte også tre alterbilder til kirker i Nord-Trøndelag fylke. K. laget dessuten linoleumssnitt, hvorav 33 med motiv fra Steinkjer-distriktet eies av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap i Trondheim.