Faktaboks

Laura Hovland
Født
4. april 1883, Norderhov
Død
15. juni 1973, Bærum

H. vakte først oppmerksomhet med uthamrede og siselerte smykker og andre metall-gjenstander. På Jubileumsutstillingen i 1914 stilte hun ut arbeider i drevet sølv og kobber. Samme år holdt hun sin første separate mønstring hos Blomqvists Kunsthandel. Kritikerne betegnet henne som uferdig, men fant landskapsmaleriene tiltalende. Hun viste også figurbilder, interiører med figurer og portrettstudier. Det var denne motivkrets, og i tillegg oppstillinger, hun senere holdt fast ved.

I de følgende år malte H. bl.a. en rekke gatepartier fra Kristiania som ble godt mottatt av kritikken. Jappe Nilssen fremhevet i 1916 et realistisk oppfattet, usedvanlig robust utført maleri med motiv fra Møllergt., Kristiania. I forbindelse med hennes separatutstilling i Kristiania Kunstforening 1918 skrev Nilssen at H. med ett rykket fram i rekken av våre betydeligere unge kunstnere. Utstillingen bar bud om et så umiskjennelig talent og en så sterk vilje og energi at man måtte ha lov til å imøtese hennes videre utvikling med spenning. Fremfor alt fremhevet han de myndig utførte, bredt malte bildene med motiver fra strøkene omkring Akerselva og fra Kristianias fattigkvarterer med deres umiskjennelige duft av østkant. Slike motiver stilte hun også ut på Vårutstillingen 1919 og fikk gjennomgående god kritikk.

Oppholdet i Paris 1919–21 syns i noen grad å ha avsporet H. Det var som om hun ikke maktet å fordøye alle de nye inntrykkene. Separatutstillingen hos Blomqvists Kunsthandel i 1923 ble av Jappe Nilssen betegnet som en eneste stor skuffelse. Den retrospektive mønstringen i Permanenten, Kunstnernes Hus 1961 og minneutstillingen i Oslo Kunstforening 1976 vitnet om at H. også etter 1920 kunne male gode ting (Pont Neuf, Place de la Concorde, Nice), men at hennes kunst som helhet fikk et tiltagende preg av tilfeldighet og mangel på holdning. Blant H.s større arbeider kan nevnes I laboratoriet (1922, portrett av søsteren Therese Hovland, malt på Ullevål sykehus), Fra Valle (1927) og Fra Ringnes Bryggeri (1933).

Familierelasjoner

Datter av

 • Thea Marie Larsen Vethal
 • Sivert Andreas Hovland, gårdbruker, lærer

Utdannelse

 • Statens Kunstakademi, Kristiania under Chr. Krohg og Halfdan Strøm mars 1911 - mai 1915
 • elev av Othon Friesz, André Lhote og Raoul Dufy, Paris 1919 - 21

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Finnes legat 1918
 • Benneches legat 1938
 • Studieopphold i Paris 1919–21, 1925, 1937–38 og etter 1945

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Oslo Bymuseum
 • Sarpsborg kunstforening
 • København kunstforening

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1914
 • Stockholm, 1916, en rekke ganger
 • Drammens Kunstforening, 1917
 • Bergens Kunstforening, 1917
 • Kristiania. Kunstforening, 1918
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1921, (desember)
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1923
 • Drammens Kunstforening, 1926
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1933
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1934
 • Paris før 1940
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1941
 • Trondheim Kunstforening, 1942
 • Ørsta Kunstlag, 1942
 • Aalesunds Kunstforening, 1942
 • Bergens Kunstforening, 1943
 • Haugesund Kunstforening, 1943
 • Trondhjems Kunstforening, 1943
 • Aalesunds Kunstforening, 1944
 • Aalesunds Kunstforening, 1947
 • Christianssands Kunstforening, 1948
 • Aalesunds Kunstforening, 1948
 • Kristiansund Kunstforening, 1949
 • Haugesund Kunstforening, 1951
 • Paris, 1952
 • Permanenten, Kunstnernes Hus, Oslo, 1961
 • Sandvika kino, Bærum, 1974
 • Minneutst., Oslo Kunstforening, 1976

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1912-1916
 • Høstutstillingen, Oslo, 1921
 • Høstutstillingen, Oslo, 1928
 • Høstutstillingen, Oslo, 1930-1932
 • Høstutstillingen, Oslo, 1935
 • Høstutstillingen, Oslo, 1946-1947
 • Høstutstillingen, Oslo, 1972
 • Juleutst., Kunstnerforbundet, Oslo, 1911
 • Kristiania. Kunstforening, 1912-12
 • Malerinneforb. (?) vårutst., Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1914
 • Jubileumsutstillingen, Kristiania, 1914
 • Vårutst., Kristiania. Kunstforening, 1915-1916
 • Vårutst., Kristiania. Kunstforening, 1918
 • Vårutst., Kristiania. Kunstforening, 1919
 • Salon des Indépendants, Paris, 1920-1964
 • Sommerutst., Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1922
 • Bildende Kunstnerinners utst., Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1932
 • Den officielle norske utst., Riga, 1934
 • Unge Kunstneres Samfunn utst., Kunstnernes Hus, Oslo, 1935
 • International Women Painters, Riverside Museum, New York, 1939-1940

Portretter

 • Tegning utført av Øyvind Sørensen gjengitt i Verdens Gang 9.4.1918
 • Tegning gjengitt i Tidens Tegn 5.2.1921
 • Selvportrett ved staffeliet (olje, 1930?) gjengitt i Laura Hovland, minneutst. Oslo Kunstforening november 1976 (detalj gjengitt i Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo 1956, s. 105)

Eget forfatterskap

 • Den meksikanske utstilling i Stockholm, Urd, Oslo, 1953, nr. 2, s. 16-18 (ill.), 29, 30

Litteratur

 • Aftenposten, 07.12.1911
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 20.12.1912
 • Aftenposten, 18.03.1914
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 19.03.1914
 • Verdens Gang, 19.03.1914
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 22.05.1914
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 19.04.1915
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 05.12.1915
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 26.04.1916
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 06.10.1916
 • Morgenbladet, 29.12.1916
 • Gauguin, Pola, i Tidens Tegn, 08.04.1918
 • Haug, K., i Aftenposten, 09.04.1918
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 09.04.1918
 • Norske Intelligenssedler, 10.04.1918
 • Øverland, A., i Verdens Gang, 14.04.1918
 • Gauguin, Pola, i Verdens Gang, 06.04.1919, (ill.)
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 09.04.1919
 • Aftenposten, 27.05.1920
 • Oslo, 02.1921, (ill.), katalog Blomqvists Kunsthandel
 • Harbitz, A., i Morgenbladet, 05.02.1921
 • Tidens Tegn, 05.02.1921, (portr.)
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 10.02.1921
 • Øverland, A., i Verdens Gang, 12.02.1921
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten 18.10.1923 (ill.)
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 20.10.1923
 • Øverland, A., i Arbeiderbladet, 22.10.1923
 • Tidens Tegn, 09.05.1933, (ill.)
 • Gauguin, Pola, i Dagbladet, 13.05.1933
 • Oslo, 09.1941, katalog nr. 84, Kunstnernes Hus
 • Hovland, Laura, stiller ut, Urd, Oslo, 1941, s. 897 (ill.)
 • Sunnmørsp., 05.11.1942
 • Møre-Nytt, 23.11.1942
 • Morgenavisen, 29.01.1943
 • Korsvold, P., i Bergens Tidende, 30.01.1943
 • Kielland, K., i Morgenavisen, 04.02.1943
 • Undersaker, G., i Dagsp., 29.11.1943
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 107 (ill.)
 • Sunnmørsp., 11.02.1944
 • Adresseavisen, 10.07.1944
 • Sunnmørsp., 18.02.1947
 • Adresseavisen, 20.11.1947, (ill.)
 • Adresseavisen, 24.11.1947
 • Sørlandet, 09.12.1948
 • Peson, J., i Sunnmøre Arb. avis, 11.12.1948
 • Tidens Kristianiav, 07.02.1949
 • Romsdalsp., 11.02.1949
 • Haugesund Dagbladet, 15.09.0001
 • Haugesund Dagbladet, 22.09.1951
 • Adresseavisen, 23.01.1953
 • Grimelund, J. J., Flønes, O., Trondhjems Kunstforening 1845–1945, Trondheim, 1955, register
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 105, 114 (ill.)
 • Norske portretter. Forfattere, Oslo, 1956, s. 261
 • Morgenposten, 16.11.1956, (ill.)
 • Schulerud, M., Norsk kunstnerliv, Oslo, 1960, s. 509 (under "Trine Rar"), 510, 513 (ill.)
 • Morgenposten, 29.04.1961, (ill.)
 • Vårt Land, 05.05.1961, (ill.)
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst, Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, register
 • Asker og Bærums Budstikke, 08.01.1965
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, reg.
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 91, 209 (feil i reg: Kunst og Kultur 1933, s. 181 ikke 184)
 • Kunst og Kultur, 1977, s. 54
 • Aftenposten, 04.04.1973
 • Aftenposten, 08.07.1974, (ill.)
 • 11.1976, (ill.), katalog minneutst. Oslo Kunstforening
 • Rosseland, I., i Vårt Land, 11.12.1976
 • Durban, A., i Norges Handels og Sjøfartstidende, 03.12.1976
 • Egeland, E., i Aftenposten, 09.12.1976
 • Norvin, K., i Morgenbladet, 13.12.1976, (ill.)