Faktaboks

Peder Christian Holst
Født
27. april 1798, Trondheim
Død
14. desember 1873, Moss

H. var offiser av yrke og 1842–54 direktør for Kongsberg Våpenfabrik. Han deltok ivrig i det politiske liv og satt i flere perioder på Stortinget, først som representant for Smaalenene, senere for Kongsberg. Hans kunstneriske innsats består i En Stambog, en samling på 32 tegnede portretter av tidens embetsstand, trolig utført under oppholdet på Kongsberg. Disse fremstillingene av en liten, sosialt avgrenset befolkningsgruppe viser, foruten periodens generelle interesse for fysiognomi, opphavsmannens karakteriseringsevne og utgjør et verdifullt kulturhistorisk dokument.

Familierelasjoner

Sønn av

  • Mette Larsen
  • Fredrik Holst, rektor

Gift med

  • 1830 med Johanne C.d. Paludan

Utdannelse

  • Offiser ved Krigsskolen med eksamen 1816

Portretter

  • Selvportrett, tegning, fra En Stambog, ant. 1842–54

Litteratur

  • Daa, L., Tids-Tavler, (Kristiania, 1874, s. 61-63
  • Norske portretter. Videnskapsmenn, Oslo, 1965, register s. 393
  • Kunst og Kultur register 1910-67, Oslo, 1971, s. 91, 208

Arkivalia

  • Norsk Portrettarkiv, Riksantikvaren

Faktaboks

Peder Christian Holst