L. begynte å male mens han arbeidet som siselør i Stavanger. Han bosatte seg i Bergen og ble oppmuntret til å søke videre utdannelse som maler i Kristiania. I Paris var han fra 1921 elev av André Lhote, og ble influert av hans kubistisk-klassisistiske formspråk. L. var imidlertid også sterkt påvirket av hollandsk 1600-tallsmaleri. Flere av hans landskapsbilder, stilleben og portretter er bygd opp med skarpe kontraster mellom lys og skygge i en til dels dypstemt koloritt. Han malte bl.a. en kopi av Rembrandts Anatomiforelesning (privat eie, Bergen). L. har også utført freskoarbeider i Bergen, bl.a. dekorasjonen av ekspedisjonshallen i Telegrafbygningen (1927) og året etter en friluftsfreske over Smith-Iversens forretning i Olav Kyrres gate (sammen med Ansgar Larssen).