B. ble sendt til København for å læres opp til snekker. Gikk også på den Massmannske søndagsskole for håndverkerdrenger, der han vant premie for flid og fremgang, og besøkte Kunstakademiet. Korte opphold på Lillehammer og i Christiania. Virket i Skien og omegn etter ca. 1830. B.s kunstneriske virksomhet kommer til syne i 1830 gjennom hans avertissement om undervisning i konstruksjonstegning og skyggelære etter Hetsch' metode. Han var medstifter av Skiens søndagsskole (tegneskole) for håndverkerdrenger i 1834, samme år ble han inspektør ved amtssykehuset. Han ble stadskonduktør i Skien og Porsgrunn i 1839. Ut fra de arbeider som i dag kan belegges fremstår B. som en kompetent arkitekt, nesten på høyde med Grosch og Linstow, og sannsynligvis i nær kontakt med hovedstaden. Som arkitekt for Skiens kirkes C.F. Hansen-empire, Latinskolens sveitserstilgotikk og Holdens skikkelige og diskrete borgrenessanse med Oscarshall-preg i deler av interiørene, er han det lokale talent som tilintetgjør den lokale byggetradisjon fra 1700-tallet. B. utøvde visstnok aldri sitt snekkeryrke, men ved siden av arkitektvirksomheten og sine mange ikke-kunstneriske verv fremstod han som en hovedtalsmann for (kunst-)håndverket og håndverkerne i Skien under middelklassens politiske gjennombrudd i 1830-årene. Han var gjennom mange år snekkerlaugets oldermann, og ble valgt til byens formannskap og til Stortinget.