D. er utdannet interiørarkitekt og en av våre første rene industridesignere. Han var ansatt i Sønnico AS 1945 - 60 og har siden virket som frilanser. Samtidig har han gjort en betydelig innsats som pedagog ved Statens Håndverks- og Kunstindistriskole, Oslo. D. har en fremtredende plass blant tegnere av belysningsarmatur. Enkelte arbeider har vært spesialoppdrag, bl.a. til Stortinget og Regjeringsbygget, men det meste er formgitt for seriefremstilling. Lampene, som har en gjennomarbeidet funksjonell karakter, kjennetegnes ved en myk, presis linjeføring. Siden 1960 har D. i tillegg arbeidet med design av andre produkter som varmeovner og beslagvarer. Tidligere har han også tegnet tapeter.