Faktaboks

Inger Flood
debuterte under navnet Sjølie, signert med Flood etter 1966
Født
2. april 1918, Tønsberg
Død
26. november 2017

F. uttrykker seg i et nonfigurativt formspråk. Jean Heiberg har hatt betydning for hennes kunstneriske utvikling.

Familierelasjoner

Datter av

 • Caroline G. Olsen
 • Olav E. Eriksen

Gift med

 • Paul Schmidt Flood

Utdannelse

 • Utdannet tekstiltegner ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 1936–40
 • Doro Ordings malerskole 1940–42
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole under Per Krohg 1942–44, aftenskolen 1944–46
 • kunstakademiet København under W. Lundstrøm i et år
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Jean Heiberg 1947–49

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Thorvald Erichsens stipend 1949
 • Lorch-Schives legat 1954
 • Statens arbeidstipend i 1955 og -56
 • Inger og Edv. Munchs legat 1960
 • 3% fondets reisestipend 1959
 • Studiereiser til Italia
 • Frankrike
 • Nederland

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem av Landsforeningen Norske Malere

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Riksgalleriet
 • Kragerø kunstforening

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1955
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1959
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1966
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1972
 • Østlandsutstillingen, 1979
 • Østlandsutstillingen, 1980
 • Nordisk utstilling, Island, 1961
 • Biennalen, São Paulo, 1963

Separatutstillinger

 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1954
 • Gall. Per, Oslo, 1960
 • Gall. Per, Oslo, 1964
 • Gall. Per, Oslo, 1967
 • Gall. Per, Oslo, 1970
 • Permanenten, Kunstnernes Hus, 1962
 • Modum Kunstforening, 1972
 • Skiens Kunstforening, 1972
 • Tønsberg Kunstforening, 1973
 • Gjøvik Kunstforening, 1973
 • Brevik Kunstforening, 1973
 • Kragerø Kunstforening, 1976
 • Oslo Kunstforening, 1977
 • Jessheim Kunstforening, 1977
 • Holst Halvorsens Kunsthandel, Oslo, 1979
 • Gall. Petterson, Tønsberg, 1980

Litteratur

 • Dagbladet, 05.02.1954
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 01.02.1960
 • Michelet, J.F., i Verdens Gang, 02.02.1960
 • Durban, A., i Morgenposten, 20.03.1962
 • Anker, P.A., i Arbeiderbladet, 29.03.1962
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 25.11.1964
 • Rosseland, I., i Vårt Land, 02.12.1964
 • Rosseland, I., i Vårt Land, 12.04.1967
 • Nationen, 12.04.1967
 • Durban, A., i Morgenposten, 02.05.1970
 • Brun, H.J., i Dagbladet, 06.05.1970
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 246 (Sjølie, Inger)
 • Kunst og Kultur, 1970, s. 183
 • Brun, H.J., i Dagbladet, 06.05.1970
 • Johnsrud, E.H., i Aftenposten, 24.12.1977
 • Johnsrud, E.H., i Aftenposten, 29.05.1979
 • Bjerke, ø.S., i Vestfold Arbeiderblad, 01.03.1980