Faktaboks

Magnus Thulstrup Bagge
Født
9. august 1825, Kristiansund N
Død
1894, Blankenberg i Harz, Tyskland

B. malte utelukkende landskaper, fortrinnsvis med motiver fra Norges fjorder og bygder. Samtidige kritikere roste ham for hans sans for stemningene i naturen og hans poetiske oppfatning av motivet, men karakteriserte samtidig hans arbeider som noe sjablongaktige.

B. underviste i 1850-årene Henrik Ibsen i oljemaleri. Visstnok brukte dikteren ham som modell for Hjalmar Ekdal i Vildanden.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Halvor Bagge, postmester
 • Fredrikke Christine Hiorth

Gift med

 • von Winterfeldt

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole
 • Kunstakademiet København 1844–47
 • undervisning hos professor J.P. Møller i København 1844–47
 • elev av professor August Leu i Düsseldorf i første del av 1850-årene

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens reisestipend 1852 og -58
 • Studieopphold i København 1844–47
 • Bosatt i Düsseldorf fra 1850 til slutten av 1860-årene
 • deretter i Berlin
 • Tallrike studiereiser til Norge, særlig til Valdres og Telemark

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Drammens Faste Galleri
 • Nationalmuseum, Stockholm

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Charlottenborgutstillingen, København, 1845-1847
 • Christiania Kunstforening, 1846-1853
 • Christiania Kunstforening, 1855-1859
 • Christiania Kunstforening, 1861
 • Christiania Kunstforening, 1869
 • Den skandinaviske Kunstudst., Christiania, 1852
 • Verdensutstillingen, Paris, 1855
 • Den nordiske Kunstudst., Christiania, 1857
 • Stockholm, 1866
 • Den nordiske Industri- og Kunstudst., København, 1872
 • Jubileumsutstillingen, Kristiania, 1914

Litteratur

 • Aftenposten, 17.08.1861
 • Bjørnson, Bjørnstjerne, i Norsk Folkeblad, 09.11.1867
 • Dietrichson, L., Adolph Tidemand, (Kristiania, 1879, bd. 2, s. 29, 47
 • Rosenberg, A., Aus der Düsseldorfer Malerschule, Leipzig, 1889, s. 65
 • Bötticher, F. Von, Malerwerke des 19. Jahrhunderts, Leipzig, 1891, ny utgave 1941, s. 44
 • Aftenposten, 14.04.1893
 • Norsk Dagblad, 26.09.1894
 • Dietrichson, L., Af Hans Gudes Liv og Værker, (Kristiania, 1898, s. 39
 • Elias, J., Koht, H., Henrik Ibsens breve, (Kristiania, 1904, bd. 2, s. 181, (red.)
 • Thiis, J., Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1904, bd. 1, s. 222
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1908, bd. 2, s. 354–55
 • Norsk Biografisk Leksikon, (Kristiania, 1923, bd. 1, s. 346
 • Bénézit, E., Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, Paris, 1976, bd. 1, s. 374–75

Arkivalia

 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv