S. arbeider med abstraksjoner av interiører og romforhold, gjerne med innslag av enkelte figurative elementer. I enkelte bilder fra 1983–84 er også den tradisjonelle firkantede billedformen brutt opp i flere malte overliggende og vinklete plan, av og til ved hjelp av collager.