Faktaboks

Gunnar Tovson Buine Lislestog
Født
1811, Fyresdal, Telemark

L. var brorsønn av den kjente maleren Niklus Buine og av god kunstnerætt. I 1843 reiste L. til USA, det er derfor få arbeider etter ham i Norge. En kiste på Veum i Fyresdal med påskrift "Chatrine Olsdatter Blikom 1839" viser sannsynligvis L.s stil. Rosene minner om malingen til Niklus Buine, men alle formene er smekrere utført.

Familierelasjoner

Gift med

  • 1837 med Jorond Aanondsdotter Lislestog

Litteratur

  • Vesaas, ø., Rosemaaling i Telemark, Oslo, 1955, bd. 2, s. 94, 96, 98