L. var brorsønn av den kjente maleren Niklus Buine og av god kunstnerætt. I 1843 reiste L. til USA, det er derfor få arbeider etter ham i Norge. En kiste på Veum i Fyresdal med påskrift "Chatrine Olsdatter Blikom 1839" viser sannsynligvis L.s stil. Rosene minner om malingen til Niklus Buine, men alle formene er smekrere utført.