K. vokste opp i Bergen og drev selvstudium fra 15-års alderen. Et møte med Harriet Backer gav henne mot til å satse på kunstnerkarriere. Hennes produksjon omfatter arbeider i olje og pastell, og i 1930–40 årene malte hun på stoff. K.s omflakkende tilværelse har nødvendigvis preget hennes kunstneriske uttrykksmåte. Maleriene viser en utvikling fra en stilisert naturalisme til det helt abstrakte og fra kraftig fargebruk til lysere, mer gjennomskinnelig koloritt.