Faktaboks

Victor Sparre
Smith, Victor (til 1971)
Født
4. november 1919, Bærum
Død
16. mars 2008, Asker

Madonna fra Kashmir. 1954. Digitalt Museum

/Nasjonalmuseet.

S. ble født på Lysaker utenfor Oslo, men vokste opp i Bergen. Høsten 1945, 26 år gammel, debuterte S. med to separate utstillinger, i Kunstnerforbundet og Bergens Kunstforening. Aviskritikken, fra Friheten til Morgenbladet, var stort sett meget positiv, og kunstanmelderne bemerket den spesielle uttrykkskraften. Maleriene fra årene under krigen er gjennomgående utført i en streng flatestil med naturnære figurer sammenstilt i symbolrike scener. Ornamentale tekstiler bringer et dekorativt element inn i helheten. I bilder som f.eks. Mor leser bibelen (1942) er avstandene og relasjonene mellom tingene og personene angitt gjennom en overdreven ekspressiv perspektivbruk, nærmest et verdiperspektiv. Denne komposisjonelle løsningen med figurer satt teateraktig inn på en scene som i et titteskap, med noen få kulisser og attributter, og med motivisk og formal kontrast mellom forgrunnsmotiv og bakgrunnsbeskrivelse, ble med årene den vanligste og mest typiske billedformen i kunstnerens etter hvert store produksjon. I 1940- og -50-årene var den eklektiske og søkende holdningen påfallende i kunstnerens bilder. Han lette etter holdepunkter, dels i en ekspresjonistisk tradisjon (Matthias Grünewald, Vincent van Gogh, Edvard Munch, Georges Rouault), dels i en dekorativ-naiv stil (Henri Rousseau) og dels i en opprinnelig kristentro (gammelrussiske ikoner, bysantinske kirkeutsmykninger). Men fremfor alt ble S. sterkt påvirket av Kai Fjells billedspråk (Svøpet 1942, Rolf Stenersens Samling Oslo). I 1936 kom S. aktivt med i den protestantiske vekkelsesbevegelsen Oxfordgruppen, senere kalt Moralsk Opprustning (MRA), og som kunstner ønsket S. fra første stund av å tjene bevegelsen og på den måten øke kristendommens utbredelse. At realiseringen av et slikt program skapte problemer, kommer tydelig til uttrykk i bildene fra denne perioden. Konflikten og polariseringen mellom kristendommens og kunstens ulike krav og formål har derfor utgjort den innholdsmessige hovedlinjen i kunstnerens malerier helt fram til 80-årene. MRA-bevegelsens negative syn på billedkunst førte for øvrig til en midlertidig pause som kunstner 1947-49. I årene 1947-52 virket S. som misjonær og feltarbeider for MRA, og da han stilte ut igjen i 1954, var det med et forkynnende budskap. De tidligere generasjonslikhetene mellom S. og kolleger som Oddvar Alstad, Arne Bruland, Tore Haaland og Jakob Weidemann var nå mindre påtagelige.

I 1955 vant S. konkurransen om glassmalerier til østvinduene i Stavanger domkirke. Disse glassmaleriene ble utført i en slags nygotisk tilpasningsstil i tradisjonen etter Gabriel Kielland og Frøydis Haavardsholm. I 1960, i Tune kirke ved Sarpsborg, benyttet S. la dalle-glasset for første gang. Teknikken med det 2-3 centimeter tykke glasset, som støpes med betongfuger og armeres med jern, hadde S. lært seg i glassmester G. A. Larsens verksted i Oslo, og S. var sammen med kunstnere som Oddmund Kristiansen, Torvald Moseid og Jakob Weidemann blant de første som tok teknikken i bruk i Norge. Anvendelsen av la dalle-glasset førte til en fullstendig stilomlegning. Formforenkling og lysbrytning ble nå viktigere enn figurative detaljer. De franske kunstnerne Jean Bazaines og Alfred Manessiers kirkevinduer i glassmosaikk har øvd stor innflytelse på S., selv om han aldri ble abstrakt i sitt formspråk. Blant kunstnerens 23 kirkeutsmykninger regnes den monumentale glassveggen (100 kvadratmeter) i Jeløy kirke (1974-75) som et hovedverk. Den trekantete komposisjonen i alterveggen fremstiller den kristne troslære i enkle symboler. Som en effekt av eksperimenteringen med den dekorative glassmosaikken i kirkene, begynte S. rundt 1960 å sette inn en mengde abstraherte fargeflekker i staffelibildene sine, og maleriene fikk dermed en oppløst, flekkete eller prikkete karakter (Triptykon, 1963), iblant kombinert med innklistrede strie- eller papirbiter. I denne fasen hadde S. problemer med å integrere de mange visuelle lånene i en helstøpt form. Med Ensom frokost (1966, Nasjonalgalleriet, Oslo), et motiv fanget i fugleperspektiv, tok S. den ekspressive figurasjonen opp igjen. I 60-årene fremholdt S. at han ikke ønsket å lage estetisk vakker kunst, men skildre individets eksistensielle vilkår. Rundt 1970 vendte han likevel tilbake til sin ungdoms poetisk-fabulerende billedverden. I Russland våkner (1974) benyttes klare farger og skarpe konturer med tydelige referanser til både Kai Fjells og Marc Chagalls formspråk.

Til tross for at S. som maler er opptatt av dagsaktuelle spørsmål, må han likevel karakteriseres som en typisk erindrings- og fantasikunstner. Han benytter mange symboler og omvendt perspektiv, men den frie fabuleringen utbroderes av og til. Den formale klarhet underordnes kunstnerens trang til å formidle sitt kristne budskap. Vurdert i sammenheng kan man i kunstnerens malerier finne en viss innholdsmessig kopling mellom ideen om kunstnerkallet (Maleren, 1942 Trøndelag Kunstgalleri), Kristus-skikkelsen (Altergang, 1945 Rolf Stenersens Samling Oslo) og den opposisjonelles situasjon i Sovjetunionen (Leirfangens oppstandelse 1980, Sakharov 1984), og disse temaene kan tilsammen tolkes som et generelt symbol på dissenterens lidelse. Av disse årsaker, og i tillegg fordi S. har eksponert seg i den offentlige debatten som konservativ kulturkritiker, har det kulturradikale kunstmiljøet i Norge alltid oppfattet S.' kunst som noe patetisk og sentimental (Veronikas svededuk 1964, Kambodia 1979). I kristne miljøer derimot nyter S. stor anseelse. En mer upåaktet tolkningsmulighet er å betrakte kunstnerens bilder ut fra en psykologisk innfallsvinkel. De mange seksualsymbolene og den klaustrofobiske romoppfatningen, som dominerer i mange malerier, henviser til et helt annet innholdsregister enn det den religiøse forklaringsmodellen avdekker (Billettluken, 1979).

Familierelasjoner

Sønn av

 • Eli Sparre, maler, siselør (1888 - 1966)
 • Victor Alf Gjerdrum Smith, biblioteksjef (1888 - 1936)

Gift med

 • 1955 med Aase Marie Thommassen (f. 1931)

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Asker

Utdannelse

 • Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Oslo under August Eiebakke, Carl von Hanno, Per Krohg og Torbjørn Lie-Jørgensen 1936-37
 • Statens Kunstakademi, Oslo 1938-41 og det illegale akademi 1941-42 under Axel Revold

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Henrichsens legat 1941 (1946)
 • Benneches legat 1953
 • P. M. Røwdes legat 1964
 • Lions Club og Asker kommunes stipend 1968
 • Klaveness' stipend 1969
 • Statens 3-årige arbeidsstipend 1970
 • Statens garantiinntekt fra 1977
 • Reiser til Tyskland, Italia 1939
 • Finland 1945
 • Frankrike 1946, -47, -53, -55, -78, -83
 • England 1947, -49
 • Canada, USA 1947
 • Sveits, Vest-Tyskland, Nederland 1948
 • Ungarn 1949
 • Stockholm 1950, -51
 • Sri Lanka, India, Kashmir 1952
 • Spania 1955
 • Brasil 1961
 • Firenze, Leningrad, Moskva 1973
 • København 1975
 • Israel 1976, -81
 • Roma 1977
 • Vest-Tyskland, Bulgaria 1982
 • Berlin 1983

Stillinger, medlemskap og verv

 • Assistent under Axel Revold ved utsmykningen i Oslo Rådhus 1941
 • Deltok i etableringen av det illegale akademi ("Fabrikken" i Pilestredet, Oslo) 1941-42
 • Høyskolelektor Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Oslo fra 1978
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre. Medlem Nasjonalgalleriets råd 1969-73
 • Varamedlem Tilsynsrådet Kunstnernes Hus, Oslo 1970-78
 • Redaksjonsmedlem i tidsskriftet Kontinent (Paris) fra 1974
 • Redaksjonsmedlem i tidsskriftet Kontinent, Skandinavia (Oslo) fra 1979

Priser, premier og utmerkelser

 • Vant elevkonkurransen freskoutsmykking av vestibylen Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Oslo 1941
 • Premiert i 1951 i konkurransen utsmykking Halden sykehus
 • 1. premie i konkurransen glassmalerier Stavanger domkirke i 1955.
 • Deltagermedaljen for innsats under 2. verdenskrig

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Veggutsmykning, Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Oslo (freskoteknikk 1941)
 • Glassmalerier, Stavanger domkirke (blyglass 1955-57)
 • Altertavle, Bø kirke, Telemark (div. materialer 1957)
 • Utsmykning, Strømsgodset gravkapell, Drammen (maleri 1957)
 • Glassmaleri, Sarpsborg kirke (blyglass 1958)
 • Glassmaleri, Vistdal kirke, Romsdal (blyglass 1959)
 • Glassutsmykninger, Tune kirke, Sarpsborg (blyglass, la dalle-teknikk 1960)
 • Glassutsmykning, Oppsal kirke, Oslo (la dalle-teknikk 1961)
 • Altertavle, Søre Ål kirke, Lillehammer (skifer, la dalle-teknikk 1965-68)
 • Utsmykning (kartong, billedvev utført av Molle-Cecilie Major), Holmen kirke, Asker (vev 1965-67)
 • Altertavle, Gruben kirke, Mo i Rana (glass, tre, kobber 1966)
 • Glassutsmykning, Hinna kirke, Stavanger (la dalle-teknikk 1967)
 • Glassutsmykning, Rønningen folkehøgskole, Oslo (la dalle-teknikk 1967-69)
 • Glassutsmykning, Sørbø kirke, Rogaland (la dalle-teknikk 1968)
 • Altertavle, Hol kirke, Hallingdal (div. materialer 1969)
 • Mosaikk, Skurdal kapell, ved Geilo (div. materialer 1969-71)
 • Mosaikk, Farnes kirke, Sogn (div. materialer 1970)
 • Glassmalerier (montert av Annar Millidahl), Tromsdalen kirke (Ishavskatedralen), Tromsø (la dalle-teknikk 1971-72)
 • Utsmykning, Sør-Odal aldershjem, Hedmark (div. materialer 1972)
 • Utsmykning, Andørja kirke, Troms (blyglass 1972)
 • Utsmykning, Henningsvær kirke, Lofoten (la dalle-teknikk 1973)
 • Alterutsmykning, Hunn kirke, Gjøvik (div. materialer 1973)
 • Glassmalerier, Jeløy kirke, Moss (la dalle-teknikk 1974-75)
 • Utsmykning, Baarstad kapell, ved Tretten i Gudbrandsdalen (la dalle-teknikk 1975)
 • Glassmalerier, Emanuel-kirken, Tel Aviv, Israel (la dalle-teknikk 1977)
 • Utsmykning av St. Olav og Maria-alter, Sande kirke ved Drammen (la dalle-teknikk 1983)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Rolf Stenersens Samling, Oslo
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Borgarsyssel museum, Sarpsborg
 • Lillehammer Bys malerisamling
 • Stavanger Faste Galleri
 • Drammens Kunstforening Faste Galleri
 • Moss Kunstgalleri
 • Christianssands Kunstforening Faste Galleri
 • Islands kunstmuseum
 • Örebro läns museum, Sverige
 • Riksgalleriet
 • Norsk Kulturråd
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Asker Kunstforening
 • Tromsø, Stavanger, Halden og Ålesund kommuner
 • Göppingen, Vest-Tyskland

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1945
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1954
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1962
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1972
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1982
 • Bergens Kunstforening, 1945
 • Bergens Kunstforening, 1955
 • Bergens Kunstforening, 1962
 • Bergens Kunstforening, 1974
 • Bergens Kunstforening, 1980
 • Prydkunst, Bergen, 1947
 • Trondheim Kunstforening, 1951
 • Trondheim Kunstforening, 1955
 • Trondheim Kunstforening, 1963
 • Trondheim Kunstforening, 1974
 • Hamar Kunstforening, 1955
 • Haugesund Kunstforening, 1955
 • Lillehammer Bys malerisamling, 1955
 • Christianssands Kunstforening, 1963
 • Fem vest-tyske byer, 1965-1966
 • Permanenten, Kunstnernes Hus, Oslo, 1966
 • Permanenten, Kunstnernes Hus, Oslo, 1967
 • Alwin Galleri, London, 1966
 • Hammerlunds Kunsthandel, Oslo, 1968
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1969-1970
 • Bergen, 1969-1970
 • Ålesund kunstforening, 1969-1970
 • Stavanger kunstforening, 1969-1970
 • Gall. F 15, Moss, 1970
 • Gall. F 15, Moss, 1974
 • Gall. F 15, Moss, 1981
 • Gall. F 15, Moss, 1984
 • Stavanger Kunstforening, 1955
 • Stavanger Kunstforening, 1962
 • Stavanger Kunstforening, 1970
 • Stavanger Kunstforening, 1981
 • Landskrona, Sverige, 1971
 • Skövde Konsthall og Örebro läns museum, Sverige, 1972
 • Ullensaker Kunstforening, 1976
 • Gall. Moderne Kunst, Oslo, 1976
 • Nordens Hus, Reykjavik, 1976
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1979
 • Gall. Moscou-Petersbourg, Paris, 1980
 • Rakkestad Kunstforening, 1981
 • Aalesunds Kunstforening, 1982
 • Borgarsyssel Museum, Sarpsborg, 1983

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1945-1947
 • Høstutstillingen, 1950-1957
 • Høstutstillingen, 1959-1972
 • Høstutstillingen, 1975-1983
 • Vestlandsutst., 1957
 • Vestlandsutst., 1959
 • Vestlandsutst., 1962-1968
 • Vestlandsutst., 1971-1973
 • Oslo Kunstforening, 1940
 • Oslo Kunstforening, 1951
 • Oslo Kunstforening, 1974
 • Seks unge, Kunstnerforbundet, Oslo, 1942
 • Bergens Kunstforening, 1945
 • Bergens Kunstforening, 1969
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1945
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1957
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1980
 • Nordisk Kunstforbunds utstillinger, utst., Oslo, 1945
 • Nordisk Kunstforbunds utstillinger, utst., Oslo, 1946
 • Nordisk Kunstforbunds utstillinger, Reykjavik, 1972
 • 9 unge malere, Lillehammer Bys malerisamling, 1946
 • Nordisk utst., Stockholm, 1946-1947
 • Unge Kunstneres Samfunn jub.utst., Kunstnernes Hus, Oslo, 1946
 • Unge Kunstneres Samfunn jub.utst., Kunstnernes Hus, Oslo, 1957
 • Den Officielle Norske Udst., København, 1947
 • Trondheim Kunstforening, 1951
 • Riksgalleriet, 1955-1957
 • Norsk konst, Värmland, 1957
 • Norsk konst, Karlstadutst., 1957
 • Norsk konst, Kunstnerforbundet, Oslo, 1957
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., 1963
 • Moderne norwegische Kunst, Köln, 1966
 • Generasjonsutst., Gall. F 15, Moss, 1969
 • Tromsø museum, 1970
 • Dette betyr noe i Norge, Stockholm, 1970
 • Salon international d'octobre, Biarritz, 1970
 • Norske kunstnere, Århus, 1971
 • Medmennesker, Oslo Kunstforening, 1974
 • Sønderjyllands Kunstmuseum, Tønder, 1975
 • Gall. Marie, Sarpsborg, 1983

Portretter

 • Selvportretter, oljemalerier gjengitt i Dagbladet 14.9.1945, Friheten 18.9.1945, Morgenbladet 12.5. 1954, Revold, R.: Norges billedkunst, Oslo 1953, bd. 2, s. 305, Stubberud, T.: Victor Sparre, Oslo 1984, s. 90
 • Portrett, tegning, utført av Erik Egeland gjengitt i Morgenbladet 29.4.1954 og 31.10.1959
 • Portrett, tegning signert RJ (?) gjengitt i Bergens Tidende. 21.4.1955

Eget forfatterskap

 • New Life for Art, London, 1971, s. 13–18
 • Stenene skal rope, om kunst og frihet, Oslo, 1974
 • Kontinent, Skandinavia, Oslo, 1979, nr. 2 s. 49 (Dikt)
 • Kontinent, Skandinavia, Oslo, 1980, nr. 1 s. 60–61 (Åndelig klimaskifte?)
 • Kontinent, Skandinavia, Oslo, 1981, nr. 2 s. 38–39, 42 og 75 (Mitt fedreland Europa)
 • Kontinent, Skandinavia, Oslo, 1981, nr. 3 s. 26–29 (Fredens fragmenter)
 • Kontinent, Skandinavia, Oslo, 1982, nr. 3–4 s. 71–73 (Apropos fredsmarsjen 82, Hvorfor?)
 • The Flame in the Darkness, London, 1979, (utgitt også i Portugal, Japan, Korea, Sverige)
 • Tema og liv,, Moss, 1981, katalog Galleri F 15
 • Gudbrandsdølen, 02.07.1964
 • Bergens Tidende, 29.05.1974
 • Morgenbladet, 30.05.1974
 • Morgenavisen, 31.05.1974
 • Bergens Arbeiderblad, 31.05.1974
 • Dagbladet, 07.06.1974
 • Morgenbladet, 12.06.1974
 • Dagbladet, 30.12.1974
 • Aftenposten, 31.12.1979

Litteratur

 • Hjall, K., i Bymisjonæren, Oslo, 29.09.1945
 • Bonytt, 1945, s. 158-60
 • Bonytt, 1946, s. 203
 • Bonytt, 1947, s. 29 og 217
 • Bonytt, 1953, s. 211
 • Bonytt, 1967, s. 243 og 246
 • Blomberg, E., i Konstrevy, Stockholm, 1946
 • Abrahamsen, H., Unge Kunstneres Samfunn vandreutstilling, Under dusken, Trondheim, 1947, s. 10
 • Østby, L., Ung norsk malerkunst, Oslo, 1949, s. 241, 263
 • Revold, R., Norges billedkunst, Oslo, 1953, bd. 2, s. 304–05, 316
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 229, 246 (ill.)
 • Kunsten idag, 1962, hefte 60 s. 51
 • Kunsten idag, 1970, hefte 91 s. 21, 24
 • Kunsten idag, 1970, hefte 93 s. 57 (ill.)
 • Kunsten idag, 1972, hefte 99 s. 52–53 (ill.)
 • Kunsten idag, 1973, hefte 104 s. 25–26 (ill.)
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst, Bergen, 1963, register
 • Egeland, E., i New World News, Geneve, 07.1964
 • Egeland, E., i Victor Smith, katalog 6 tyske byer, Oslo, 1965
 • Egeland, E. i katalog nr. 332 Kunstnernes Hus Oslo, Oslo, 1969
 • Egeland, E., Kunsten i kaos, Oslo, 1969, s. 40
 • Thue, O., Statens Kunstakademi 60 år, Oslo, 1969, s. 55, katalog Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Egeland, E., i Stavanger Kunstforening katalog, Stavanger, 1970
 • Kunst og Kultur register 1910-1967, Oslo, 1971, s. 130, 247
 • Kunst og Kultur, 1968, s. 183
 • Kunst og Kultur, 1970, s. 57
 • Kunst og Kultur, 1972, s. 180
 • Kunst og Kultur, 1973, s. 128
 • Kunst og Kultur, 1975, s. 121
 • Kunst og Kultur, 1976, s. 179
 • Kunst og Kultur, 1977, s. 51
 • Kunst og Kultur, 1978, s. 49
 • Kunst og Kultur, 1980, s. 109, 113
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1971, bd. 17, spalte 780
 • Kristiansen, H., Trondhjems Kunstforening 1945-1970, Trondheim, 1973, register
 • Maksimov, V., Remfeldt, P. i katalog Bergens Kunstforening, Bergen, 1974
 • Eggum, A., Rolf E. Stenersens gave til Oslo - Akersamlingen, Oslo, 1974, register (ill.), katalog Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Hordaland og Bergen. Bygd og by i Norge, Oslo, 1976, register
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, register
 • Hellandsjø, K., Jakob Weidemann og det abstrakte maleris gjennombrudd i Norge 1945-1965, Oslo, 1978, register
 • Stubberud, T., Meningers mot og malerisk flertydighet, Oslo, 1979, katalog Kunstnernes Hus, Oslo
 • Troms. Bygd og by i Norge, Oslo, 1979, s. 368 (ill.), 376
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1979-1984
 • Gjessing, S. (Red.), Kunstnernes Hus 1930-1980, Oslo, 1980, s. 209, 215–17, 227
 • Johnsrud, E. H., i Norsk maleri 70-tallet, Oslo, 1980, register
 • Maksimov, V. og Stubberud, T. i katalog Galleri Moscou-Petersbourg, Oslo, 1980
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1981, bd. 11, s. 28 (ill.)
 • Askeland, J., Norsk malerkunst, Oslo, 1981, register
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1982, bd. 14, s. 83–85
 • Brun, H. J., i Norges kunsthistorie, Oslo, 1983, bd. 7, register
 • Brandstrup, L., Victor Sparre, Galleri F 15 Informasjon nr. 8, Moss, 1984
 • Stubberud, T., Victor Sparre, Oslo, 1984
 • Anderssen, O. S., i Verdens Gang, 15.09.1945
 • Lange, L., i Friheten, 19.09.1945
 • Nielssen, F., i Dagbladet, 19.09.1945
 • Aulie, R., i Arbeiderbladet, 20.09.1945
 • Morgenbladet, 21.09.1945
 • Morgenavisen, 12.10.1945
 • Bergen, 12.10.1945
 • Arbeidet, 12.10.1945
 • Dagen, 12.10.1945
 • Glambek, K., i Bergens Tidende, 16.10.1945
 • Breivik, T., i Bergens Arbeiderblad, 28.04.1947
 • Aas, A. J., i Aftenposten, 15.05.1954
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 19.05.1954
 • Morgenposten, 19.05.1954
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 20.05.1954
 • Refsum, T., i Vårt Land, 21.05.1954
 • Wiik, R., i Friheten, 21.05.1954
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 24.05.1954
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 26.05.1954
 • Johansen, K. M., i Gudbrandsdølen, 15.02.1955
 • Simonnæs, O., i Bergens Arbeiderblad, 23.04.1955
 • Breivik, T., i Morgenavisen, Bergen, 27.04.1955
 • Backer Berg, G., i Stavanger Aftenblad, 10.09.1955
 • Haugesund Dagblad, 01.10.1955
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 01.06.1962
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 04.06.1962
 • Anker, P., i Arbeiderbladet, 08.06.1962
 • Simonnæs, O., i Bergens Arbeiderblad, 03.10.1962
 • Riis, H., i Rogaland Avis, 08.11.1962
 • Durban, A., i Morgenposten, 16.02.1966
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 23.02.1966
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 25.02.1966
 • Durban, A., i Morgenposten, 16.03.1967
 • Dæhlin, E. O., i Aftenposten, 21.03.1967
 • Hougen, P., i Arbeiderbladet, 22.03.1967
 • Kyllingstad, S., i Nationen, 30.03.1967
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 07.05.1969
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 12.05.1969
 • Werenskiold, M., i Dagbladet, 13.05.1969
 • Rosseland, I., i Vårt Land, 14.05.1969
 • Woll, G., i Arbeiderbladet, 24.05.1969
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 02.11.1970
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 06.11.1970
 • Egeland, E., i Morgenbladet, 16.02.1972
 • Steen Johnsen, S., i Aftenposten, 17.02.1972
 • Harr, K. E., i Dagbladet, 18.02.1972
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 21.02.1972
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 27.05.1974
 • Stabell, W., i Morgenavisen, 28.05.1974
 • Flor, H., i Dagbladet, 01.06.1974
 • Andersen, S., i Arbeiderbladet, 07.06.1974
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 29.08.1974
 • Flor, H., i Dagbladet, 16.12.1974
 • Granum, E., i Asker og Bærums Budstikke, 22.02.1976
 • Grøtvedt, P., i Morgenbladet, 17.03.1976
 • Egeland, E., i Aftenposten, 18.12.1979
 • Loge, ø., i Bergens Tidende, 05.03.1980
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 13.04.1981
 • Flor, H., i Dagbladet, 14.04.1981
 • Bore, M. R., i Vårt Land, 05.06.1981
 • Flor, H., i Dagbladet, 27.08.1982
 • Larsen, V. Lid, i Morgenbladet, 28.09.1984
 • Egeland, E., i Aftenposten, 07.11.1984
 • Lyset i Ishavskatedralen - Victor Sparre og hans kunst, Filmfilm produsert av Gunnar Syvertsen, Zenith Film 1973
 • Gjest i platearkivet oktober 1976, Norsk rikskringkasting Radioen:Fjernsynet 1979