Oppholdet i Paris la grunnlaget for et nært og varig forhold til fransk medaljekunst og franske medaljekunstnere. Fra 1948 arbeidet H. som myntgravør ved Den Kgl. Mynt. Da hadde den vært uten myntgravør siden H.s forgjenger, Ivar Throndsen, sluttet i stillingen 23 år tidligere. Straks etter ansettelsen fikk H. i oppdrag å utarbeide nytt preg for de norske skillemyntene. Med unntak av myntserien fra 1958, som ble modellert av Per Palle Storm, har H. vært ansvarlig for utformingen av samtlige norske mynter siden 1950. Det er naturlig å betrakte myntene som hans viktigste arbeider. Hans offisielle belønnings-, jubileums- og minnemedaljer inntar også en fremtredende plass. Mer spennende som uttrykk for kunstneren er likevel de ting han har utført på et friere grunnlag, uten de bånd og begrensninger av formell karakter (heraldiske, numismatiske, tradisjonelle) som nødvendigvis er til stede ved utformingen av mynt eller offisielle medaljer. Av H.s portrettmedaljer kan spesielt trekkes fram Gerhard Munthe (1949), Ivar Throndsen (1953), Alf Prøysen (1971), Einar Gerhardsen (1977) og Kong Olav V (1978). Hans største offentlige utsmykningsarbeid er et veggrelieff for Kongsberg videregående skole (1975).