Faktaboks

Johan Jørgen Broch
Født
1. januar 1791, Bærum
Død
8. desember 1860, Christiania

B. begynte sin militære karriere som sekondløytnant i 1805. Han avanserte hurtig til han i 1842 ble utnevnt til krigskommissær, en stilling han beholdt fram til sin død i 1860. Med avansement fulgte forflytninger. B. var bosatt i Larvik, Fredrikstad, Kristiansand, Tønsberg og Christiania. Ved siden av sitt yrke som offiser var han aktiv politiker. Han var stortingsmann for Kristiansand i 1830 og Larvik i 1848. I tillegg til disse aktiviteter virket han som portrettmaler. På dette området var han særlig produktiv under sitt virke i Kristiansand i årene 1818–30.

I Conrad Nicolay Schwachs bok: Erindringer af mit Liv (1848), berettes det at Schwach og hustru i 1823 lot seg male av B. Disse portretter finnes i dag i Kragerø (privat eie). Ifølge samme kilde portretterte B. også prost Johan Ernst Gunnerus Krog. I Bergen finnes to portretter, av kaptein Arnoldus Lem og hustru Anne Cathrine, malt i 1817 (privat eie). Likeledes kjenner man til et gruppeportrett av B. selv med hustru og barn (privat eie).

Familierelasjoner

Sønn av

  • Ole Jacob Broch, løytnant (1758 - 1805)
  • Else Jørgine Sparre (1770 - 1828)

Gift med

  • Fredrikshald, 1815-1877 med Jensine Laurentze Bentzen (f. 1790)

Utdannelse

  • Utdannet til offiser på Krigsskolen, hvor han også mottok tegneundervisning

Utstillinger

Kollektivutstillinger

  • Bergenske malte portrætter 1600–1850, Bergen Museum, 1911

Litteratur

  • Særtryk av Bergens Museums aarbok 1912 nr. 2, Bergenske malte portrætter 1600–1850, s. 16, 58 og 59 (ill. pl. XXII fig. 68–69)
  • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 183
  • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1925, bd. 2, s. 179–81
  • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, bd. 2, s. 421