I de fleste av sine malerier gir J. en positiv, optimistisk skildring av byen og den travle urbane tilværelse. En kraftig strek, sterke farger og fortegnede proporsjoner bidrar til å gi bildene et naivistisk preg.