I 1861 flyttet H. fra sitt fødested, Mo i Rana til Selbu hvor han ble boende til 16-års alderen. Han begynte på et mekanisk verksted i Trondheim for å utdanne seg til ingeniør, men i 1873 dro han til Kristiania og begynte på Knud Bergsliens og Morten Müllers malerskole. Der gikk han to vintre og reiste høsten 1876 til Karlsruhe, hvor han ble Gudes elev. Gude ledet ham inn på marinemaleriet og fikk stor betydning for hans utvikling. I 1881 kom han hjem til Norge, og var bosatt i Kristiania til sin død, bortsett fra årene 1887–92 da han oppholdt seg i København. Av prinsipp var han friluftsmaler, men formådde ikke helt å frigjøre seg fra akademimaleriet, som fortsatte å prege hans kunst. Hans malerier bar merke av påvirkning fra Gude i tegning, koloritt og billedoppbygging, til tross for at han flittig drev friluftsstudier, særlig ved Kristianiafjorden. Chr. Krohg anså ham som den som best og lengst fortsatte tradisjonen fra Gude. Motiver til sine sommerbilder fra skog og mark hentet H. fra Østlandet, fra kysten ved Stavern og fra Danmark. I senere år malte han også vinterbilder. Først og fremst var han marinemaler, gjerne med skuter i opprørt sjø. Han er representert i Nasjonalgalleriet med det store marinebilde Snøtykke (1890). Hav og himmel er i blek koloritt. De faste punkter er et par båter i dype farger. Her aner man påvirkningen fra Gude, som fremkalte lysvirkninger ved å anbringe mørke figurer i silhuett mot lyst, bølgende hav. Det synes å ha hersket enighet i samtiden om at H.s store og ujevne produksjon fra 1890-årene ble preget av rutine, men han kunne også i sine senere år skape enkelte gode arbeider. Jappe Nilssen skrev ved H.s minneutstilling i 1913 at man i H.s beste arbeider, og da særlig dem fra tidligere år, vil finne en viril kraft og en ubestikkelig ærlighet. H.s raderinger er nitid utført og viser ham som en dyktig tegner. Av hans bokillustrasjoner må nevnes illustrasjonene til Hanna Winsnes: Gamle Visestubber fra Barnekammeret (1897). Her har han enkelte ganske originale illustrasjoner som bryter med tidens stil. De er naivistisk stiliserte, og har et visst slektskap med vår tids barnetegninger. Han smykket også boken med en del blomstrende sommerlige miniatyrer.