Faktaboks

Nils Hansteen
Hansteen, Nils Severin Lynge
Født
27. april 1855, Mo i Rana
Død
11. oktober 1912, Kristiania

Snetykke, 1890. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: fri

Strandstudie fra Hirtshals, 1888. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: fri

I 1861 flyttet H. fra sitt fødested, Mo i Rana til Selbu hvor han ble boende til 16-års alderen. Han begynte på et mekanisk verksted i Trondheim for å utdanne seg til ingeniør, men i 1873 dro han til Kristiania og begynte på Knud Bergsliens og Morten Müllers malerskole. Der gikk han to vintre og reiste høsten 1876 til Karlsruhe, hvor han ble Gudes elev. Gude ledet ham inn på marinemaleriet og fikk stor betydning for hans utvikling. I 1881 kom han hjem til Norge, og var bosatt i Kristiania til sin død, bortsett fra årene 1887–92 da han oppholdt seg i København. Av prinsipp var han friluftsmaler, men formådde ikke helt å frigjøre seg fra akademimaleriet, som fortsatte å prege hans kunst. Hans malerier bar merke av påvirkning fra Gude i tegning, koloritt og billedoppbygging, til tross for at han flittig drev friluftsstudier, særlig ved Kristianiafjorden. Chr. Krohg anså ham som den som best og lengst fortsatte tradisjonen fra Gude. Motiver til sine sommerbilder fra skog og mark hentet H. fra Østlandet, fra kysten ved Stavern og fra Danmark. I senere år malte han også vinterbilder. Først og fremst var han marinemaler, gjerne med skuter i opprørt sjø. Han er representert i Nasjonalgalleriet med det store marinebilde Snøtykke (1890). Hav og himmel er i blek koloritt. De faste punkter er et par båter i dype farger. Her aner man påvirkningen fra Gude, som fremkalte lysvirkninger ved å anbringe mørke figurer i silhuett mot lyst, bølgende hav. Det synes å ha hersket enighet i samtiden om at H.s store og ujevne produksjon fra 1890-årene ble preget av rutine, men han kunne også i sine senere år skape enkelte gode arbeider. Jappe Nilssen skrev ved H.s minneutstilling i 1913 at man i H.s beste arbeider, og da særlig dem fra tidligere år, vil finne en viril kraft og en ubestikkelig ærlighet. H.s raderinger er nitid utført og viser ham som en dyktig tegner. Av hans bokillustrasjoner må nevnes illustrasjonene til Hanna Winsnes: Gamle Visestubber fra Barnekammeret (1897). Her har han enkelte ganske originale illustrasjoner som bryter med tidens stil. De er naivistisk stiliserte, og har et visst slektskap med vår tids barnetegninger. Han smykket også boken med en del blomstrende sommerlige miniatyrer.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Agathon Bartholomæus Hansteen, sogneprest (f. 1812)
 • Aletta Schjelderup

Gift med

 • 1886 med Mimmi Hoffeldt Rytterager

Utdannelse

 • Elev av Knud Bergslien og Morten Müllers malerskole, Kristiania. 1873–74 og 1875–76
 • elev av Peder Cappelen Thurmann 1874–75
 • Akademiet i Karlsruhe under Hans Gude 1876–78
 • utdannelse som kobberstikker i København 1887–92

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Opphold Karlsruhe 1876–78
 • München 1879–81
 • Italia 1881
 • København 1887–92
 • Stockholm 1897

Stillinger, medlemskap og verv

 • Formann Bildende Kunstneres Styre

Priser, premier og utmerkelser

 • Bronsemedalje Verdensutst. Paris 1889
 • Ridder av St. Wladimirs orden

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Drammens Kunstforening Faste Galleri
 • Bergen Billedgalleri
 • Norsk Folkemuseum
 • Oslo Bymuseum
 • Lillehammer Bys malerisamling
 • Skiens Faste Galleri
 • Rana museum
 • Helge Væringsaasens samling, Elverum

Illustrasjonsarbeider

 • C. Schollert: Lodsliv om Færder, Kristiania. 1884
 • Gamle Visestubber fra Barnekammeret af Hanna Winsnes m.fl., Kristiania 1897
 • Medillustratør i Norge i det nittende aarhundrede, Kristiania. 1902, bd. 2, s. 302
 • N. Rolfsen: Læsebog for folkeskolen, Kristiania 1892–95
 • S. Gjems: Ruskomsnusk, Kristiania. 1903

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1882-1886
 • Høstutstillingen, Oslo, 1888-1892
 • Høstutstillingen, Oslo, 1894-1896
 • Høstutstillingen, Oslo, 1898
 • Høstutstillingen, Oslo, 1900
 • Høstutstillingen, Oslo, 1906
 • Høstutstillingen, Oslo, 1908
 • Høstutstillingen, Oslo, 1909
 • Kristiania. Kunstforening, 1877-1909
 • Drammens Kunstforening, 1880
 • Drammens Kunstforening, 1882
 • Drammens Kunstforening, 1884
 • Bergens Kunstforening, 1881-1908, i perioden
 • Trondheim Kunstforening, 1882-1913, i perioden
 • Charlottenborgutstillingen, 1883
 • Charlottenborgutstillingen, 1885
 • Charlottenborgutstillingen, 1889-1891
 • Den nordiske Kunstudst., København, 1888
 • Glaspalast, München, 1879
 • Glaspalast, München, 1891
 • Akademie-Ausstellung, Berlin, 1880
 • Akademie-Ausstellung, Berlin, 1887
 • Jub.-Ausstellung, Wien, 1888
 • Verdensutst. i Paris, 1889
 • Verdensutst. i Chicago, 1893
 • Grosse Kunst-Ausstellung, Berlin, 1896
 • Verdensutst. Paris, 1900
 • Norska konstnärers arbeten, Konstak., Stockholm, 1904
 • Secessionutst., Roma, 1913
 • Jubileumsutstillingen i 1914, Kristiania
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1914
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1915
 • Kunstnernes Høstutstilling, Oslo Kunstforening, 1961
 • Mennesket og havet i norsk maleri, Norges Tekniske Høyskole, Trondheim, 1981
 • Mennesket og havet i norsk maleri, Norsk Sjøfartsmuseum Oslo, 1981
 • Mennesket og havet i norsk maleri, Norsk Sjøfartsmuseum Stavanger, 1981

Separatutstillinger

 • København, 1892-02
 • Oslo Kunstforening, 1902
 • Magnusgården, Kristiania, 1910
 • Tivoli, Kristiania, 1911
 • Drammens Kunstforening, 1912
 • Minneutst., Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1913

Portretter

 • Maleri utført av Erik Werenskiold (1877) gjengitt i H. Alsvik og L. Østby: Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo 1951, bd. 1, s. 199
 • Tegning utført av Christian Krohg (blyant, 1892, Nasjonalgalleriet, Oslo)

Litteratur

 • Gazette des Beaux-Arts, Paris, 1888, hefte 2, s. 402
 • Boetticher, F.V., Malerwerke des neunzehnten Jahrhunderts, Leipzig, 1892, bd. 1, s. 459
 • Krohg, C., Nils Hansteen, Kunstnere, (Kristiania, 1892, 2. serie, s. 45 (ill.)
 • Kampen for tilværelsen, København, 1920, bd 3, s. 164–65, gjenopptrykt i
 • Kampen for tilværelsen, Oslo, 1952, s. 149-50, gjenopptrykt i
 • Singer, H.W., Allgemeines Künstler-Lexikon, Frankfurt am Main, 1896, bd. 2, 1 Hälfte s. 129
 • Dietrichson, L., Af Hans Gudes Liv og Værker, (Kristiania, 1899, s. XLIX, 82
 • Krohg, C., Norske kunstnerhjem, Jul, (Kristiania, 1900, (upag.)
 • Häuser, A. Deckel, Geschichte der badischen Akademie, Karlsruhe, 1904, s.161
 • Thiis, J., Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1907, bd. 2 s. 146, 324 (ill.)
 • Krohg, C., i Tidens Tegn, 30.11.1910
 • Krohg, C., i Tidens Tegn, 29.10.1911
 • Chronique des Arts, Paris, 1912, s. 283
 • Hvem er hvem?, (Kristiania, 1912, s. 102
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 08.02.1913
 • Ørebl., 16.02.1913
 • Norges kunst, katalog Jub.utst., (Kristiania, 1914, den moderne maleriavd. nr. 94–97, grafisk kunst nr. 66–69
 • Verdens Gang, 19.05.1914
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 17.11.1914
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 08.12.1914
 • Werenskiold, E., Kunst, Kamp, Kultur, (Kristiania, 1917, s. 25, 47
 • Salmonsen, København, 1920, bd. l0, s. 867
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler-B., Leipzig, 1923, bd. 16, s.15
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, s. 511
 • Østby, L., Fra naturalisme til nyromantikk, Oslo, 1934, register
 • Willoch, S., Kunstforeningen i Oslo 1836–1936, Oslo, 1936, register + s. 212
 • Alsvik, H., østby, L., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1951, bd. 1, s. 188–89 (ill.), 199
 • Durban, A., Malerier fra Norge, Oslo, 1952, bd. 2, s. 28, 31. p1.(22)
 • Sundseth, A.B., Melhus, A.C., Norsk illustrasjonskunst i 1850–1950, Oslo, 1952, s. 67
 • Det gamle Drøbak, Drøbak, 1953, s. 22 (ill.)
 • Flønes, O., Grimelund, J.J., Trondhjems Kunstforening 1845–1945, Trondheim, 1955, register (ill.)
 • Østvedt, E., Seierstad, I., Skiens historie, (Skien, 1959, bd. 3, register s. 678
 • Schulerud, M., Norsk kunstnerliv, Oslo, 1960, register
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst. Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, s. 148
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, register
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1969, bd. 8, sp. 586
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 205
 • Thue, O., Christian Krohgs portretter, Oslo, 1971, register s. 248 (ill.)
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, s. 120, 150
 • Kunst og Kultur, 1978, s. 259
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, bd. 5, s. 491
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv

Faktaboks

Nils Hansteen