I. arbeidet på Hadeland og Toten. År 1700 kjøpte han gården Rødningsby. I 1699 underskrev han kontrakt om altertavle til Tingelstad gamle kirke på Hadeland. Muligens er den identisk med den bevarte altertavlen i kirken, med malt akantus på vingene. I 1700 skar og stafferte I. prekestolen i Gran kirke. Restene av den er bevart i Grymyr kapell, Hadeland. I 1705 laget han antagelig døpefont i Gran kirke, og viste seg her som akantusskjærer. I 1711 undertegnet han kontrakt om prekestolen til Hof kirke på Toten. Denne er senere forsvunnet, men kjennes fra bevart rødkritt-tegning. I dette arbeid har I. vært inspirert av Lars Borgs prekestol i Ringsaker kirke. I. har vært tilskrevet arbeider som antagelig er utført av Nicolai Borg.