Faktaboks

Isak Israelsen
muligens identisk med "Isak maler" som døde på Toten i 1723, 65 år gammel; Israelsen, Isak Rødningsby

I. arbeidet på Hadeland og Toten. År 1700 kjøpte han gården Rødningsby. I 1699 underskrev han kontrakt om altertavle til Tingelstad gamle kirke på Hadeland. Muligens er den identisk med den bevarte altertavlen i kirken, med malt akantus på vingene. I 1700 skar og stafferte I. prekestolen i Gran kirke. Restene av den er bevart i Grymyr kapell, Hadeland. I 1705 laget han antagelig døpefont i Gran kirke, og viste seg her som akantusskjærer. I 1711 undertegnet han kontrakt om prekestolen til Hof kirke på Toten. Denne er senere forsvunnet, men kjennes fra bevart rødkritt-tegning. I dette arbeid har I. vært inspirert av Lars Borgs prekestol i Ringsaker kirke. I. har vært tilskrevet arbeider som antagelig er utført av Nicolai Borg.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Altertavle, Grymyr kapell, Hadeland (1699, utført for Tingelstad kirke)
  • Døpefont, Gran kirke (1705)
  • Prekestol, Hof kirke, Toten (ca. 1711, senere forsvunnet)

Litteratur

  • Bugge, A., Nogen østlandske bilthuggere fra begyndelsen av 1700-årene, Kunst og Haandverk, (Kristiania, 1918, s. 18–23
  • Schnitler, C. W., Malerkunsten i Norge i det attende aarhundre, (Kristiania, 1920, s. 147, note 30
  • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, s. 89, 93
  • Grevenor, H., Norsk malerkunst under renessanse og barokk, Oslo, 1928, s. 215
  • Hauglid, R., Akantus, Oslo, 1950, bd. 2, s. 54, 157–62, 347 note 34 (ill.)
  • Sørum herred, Sørum, 1972, bd. 1. 2 utg. s. 153

Faktaboks

Isak Israelsen