Faktaboks

Arne Pedersen
Født
10. februar 1897, Sarpsborg
Død
7. desember 1951

Drammen rådhus med Kinopaleet. Ragnar Anker Nilsen. Digitalt Museum

/Nasjonalmuseet.

Forretnings- og leiegård. Digitalt Museum

/Nasjonalmuseet.

Bodø Sparebank. Ukjent. Digitalt Museum

/Nasjonalmuseet.

Folkets Hus i Sarpsborg. Digitalt Museum

/Nasjonalmuseet.

Enebolig for Mourud. Digitalt Museum

/Nasjonalmuseet.

Utkast. Pedersen & Lund/Aage Storstein. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

P. hadde praksis på arkitektkontorer i Norge ca. 1921–23 og på kontorer i USA ca. 1923–25. Fra 1925 hadde han eget arkitektkontor i Oslo, fra 1936 i kompaniskap med Reidar Lund.

Alene og i kompaniskap har han utført tegninger til en rekke betydelige bygg, de fleste i funksjonalistisk formspråk. Fra 1925 var han A/S Borregaards faste arkitekt og tegnet bolig- og industrianlegg som også ble premiert. Av bygninger han tegnet alene, bør man merke seg A/S Borregaards arbeiderboliger, Sarpsborg (småhus 1928). Disse er enkle små hus i 1 1/2 etasje med rasjonell knapphet i uttrykket, og må være bemerkelsesverdig tidlige eksempler på småhus i klart funksjonalistisk formspråk. I bygningene for Østfoldutstillingen, Sarpsborg (1930), er den nye stil allerede konsekvent gjennomført med luftige og dristige konstruksjoner. Leiegården Munthes gt. 27, Oslo (1931–33), utmerker seg ved en sober og artistisk fasadekomposisjon, der den formmessige balansen mellom balkonger og vindusåpninger av forskjellig størrelse satt opp mot enkle, glattpussede murflater, er den bærende idé.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Nils Kristian August Pedersen (1867 - 1956)
 • Hanna Maria Ludvikka Biørnstad (1866 - 1950)

Utdannelse

 • Examen artium, Fredrikstad, 1915
 • Norges Tekniske Høyskole arkitektavdelingen eksamen 1921

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studiereise i Europa 1922
 • stipendieopphold i USA ca. 1923–25 og -47
 • studiereise til Frankrike og Spania 1950

Priser, premier og utmerkelser

 • Se Reidar Lund

Utførte arbeider

 • Østfoldutstillingen, Sarpsborg (1930)
 • Folkets Hus, Sarpsborg (1931)
 • Barketrommelanlegg for A/S Borregaard, Sarpsborg (1932–33)
 • Fødehjem, Sarpsborg (1930-årene)
 • Kruseløkka skole, Sarpsborg (1951–54, etter 1. premie i konkurranse)
 • Boligbygg: Ombygging og nyinnredning av Borregaard hovedgård, Sarpsborg (1923)
 • Arbeiderboliger (småhus) for Borregaard, Sarpsborg (1928)
 • Leiegård Hafrsfjordsgt. 10, Oslo (1928) sammen med Wilhelm Kielland
 • Leiegård Munthes gt. 27, Oslo (1931–33)
 • Egne-hjemsbebyggelse for A/S Borregaard, Opsund, Sarpsborg (fra 1932)
 • Egne-hjemsbebyggelse for A/S Borregaard ved Borregårdsvn. og Hjalmar Wessels vei, Sarpsborg (1930-årene)
 • Sommerhus, Engelsviken, Onsøy (1933)
 • Boligblokk, Louises gt. 16, Oslo (1934)
 • Villa, Valler i Bærum (1935)
 • Villa for prof. Niels Danbolt i Trosterudvn., Oslo (1937)
 • Villa, Trosterudvn. 43, Oslo (1930-årene)
 • Villa, Hoffsjef Løvenskiolds vei 44, Oslo (1930-årene)
 • Leievilla, Bygdøy allé 109 (1937)
 • Sammen med Reidar Lund: se Reidar Lund
 • Prosjekter: Innkjøp i konkurranse Det Norske Studentersamfund, Oslo (1926) sammen med Wilhelm Kielland
 • 1. premie i konkurranse møblement for Den Norske Husflidsforening (1927) sammen med Wilhelm Kielland
 • 2. premie i konkurranse Handelstandens Hus, Trondheim (1928) sammen med Wilhelm Kielland
 • Innkjøp i konkurranse utvidelse av Oslo tinghus (1936)
 • 1. premie i konkurranse rådhus i Sandefjord (1940)
 • Prosjekter sammen med Reidar Lund: se Reidar Lund

Eget forfatterskap

 • Norske hus. En billedbok, Oslo, 1950, Medred.
 • Arnstein Arneberg, Oslo, 1952, medred.

Litteratur

 • Wessel, E., Borregård, Oslo, 1933, s. 81
 • Oslo gårdkalender. Nybygg 1925–45, Oslo, register s. 374
 • Vi fra Norges Tekniske Høyskole. De første ti kull 1910–19, Oslo, 1947, s. 300
 • Studentene fra 1915, Oslo, 1942, s. 234
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1948-1950
 • Norske hus. En billedbok, Oslo, 1950, s. 374
 • Coldevin, A., Sarpsborg gjennom hundre år, Oslo, 1956, register s. 611
 • Nationen, 11.12.1951
 • Sarpen, 10.12.1951
 • Byggekunst, 1926, s. 133–40 (ill.)
 • Byggekunst, 1927, s. 16, 141–43
 • Byggekunst, 1928, s. 123–28 (ill.)
 • Byggekunst, 1930, s. 157–59 (ill.)
 • Byggekunst, 1931, s. 298 (ill.)
 • Byggekunst, 1933, s. 272–73 (ill.)
 • Byggekunst, 1934, s. 112–13 (ill.)
 • Byggekunst, 1936, s. 130 (ill.)
 • Byggekunst, 1938, s. 186–87 (ill.)
 • Byggekunst, 1939, s. 82–86 (ill.)
 • Byggekunst, 1940, s. 147 (ill.)
 • Byggekunst, 1951, tillegg s. 41 (nekrolog)