Faktaboks

Louis Fehr
Fehr, Friedrich Ludwig
Født
1774, Berlin

F. ble i 1816 innkalt av kunsthandler C.C. Lose til København, hvor en rekke av F.s arbeider finnes. Han kom til Christiania i 1822, og opprettet her sammen med sin sønn Gottlieb Louis F. Norges første litografiske anstalt, sannsynligvis animert av de to norske professorer Chr. Hansteen og G.F. Lundh. F.s første arbeide var et portrett av professor Hansteen. Dette ble fulgt av en rekke litograferte bilder av universitetsprofessorer og tidens kjente menn. F. har også utgitt litografier av medlemmer av kongefamilien, av historiske personer, samt et selvportrett. Flintoes tegning etter et maleri av Anna Colbjørnsdatter, utført av en ukjent maler, og samme kunstners tegning av prosten Niels Hertzberg, er begge litografert av F.

F. utførte også landskap, tildels fargelagte. Han drev selv en utstrakt undervisningsvirksomhet, og utførte fortegninger til samme bruk, samt en del blomsterstykker.

Epokegjørende var F.s og hans sønns arbeide med notetrykning, som gjorde noter til allemanns eie. F.s virksomhet i de skandinaviske land, spesielt i Norge, er et godt eksempel på de impulser som de vandrende tyske kunstnere, håndverkere og kunsthåndverkere brakte med seg til det øvrige Europa.

F. regnet selv portretter som sin spesialitet, og kritt-tegning som den arbeidsmetode han best behersket. Mot slutten av 1824 må F. ha forlatt landet. Signaturen L. Fehr & Søn ble forandret til G.L. Fehr. Firmaet eksisterer den dag i dag under navnet P.M. Bye.

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Christiania

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet
 • Oslo Bymuseum
 • Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim
 • Aust-Agder Museet

Illustrasjonsarbeider

 • Plansjer for Magazin for Naturvidenskab ble utført av F., senere av hans sønn, og etter dennes død av det samme firma helt til 1860-årene

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Den kgl. Tegneskolen Utstilling, 1823

Portretter

 • Selvportrett i familiens eie, gjengitt i Boken om Bøker 2. årg., Oslo 1927, s. 17

Litteratur

 • Selskabet for Norges Vel, 1809–29, Christiania, 1861, s. 83
 • Strunck, A., En beskrivende Catalog over Portraiter, København, 1865, s. 120, 177, 183, 215, 447, 496, 592, 622, 623, 698, 704
 • Ross, I., Kaptein Georg Prahl 1798–1883, Bergen, 1896, s. 24
 • Nordisk Trykkeritidende, (Kristiania, 1896, s. 154–55
 • Krohn, P., i Tidsskrift for Kunstindustri, København, 1896, s. 138
 • Thommesen, R., Norsk Billedkunst, (Kristiania, 1904, s. 22
 • Schnitler, C.W., Slægten fra 1814, (Kristiania, 1911, s. 364, 367
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1915, bd. 11, s. 346
 • Krogvig, A., Fra den gamle tegneskole, (Kristiania, 1918, s. 119
 • Birkeland, M., Historiske skrifter I, (Kristiania, 1919-1925, s. 94
 • Grevenor, H., Silhouetter, (Kristiania, 1922
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1927, bd. 4, s. 107–08
 • Boken om Bøker, Oslo, 1927, 2. årg., s. 14–16 (ill.)
 • Nielsen, L., Den danske Bog, København, 1941
 • Weilbach, Weilbach Kunstnerleksikon, København, 1947, bd. 1, s. 308
 • Parmann, ø., Tegneskolen gjennom 150 år, Oslo, 1971, s. 131–33