A. har arbeidet som matros på Bastøy-ferjene. Som grafiker benytter han ulike teknikker: tresnitt, trestikk, koldnål, etsing, mezzotint; han lager dessuten tegninger, laveringer og akvareller. Hans arbeider hadde til å begynne med fantasifulle, delvis surrealistiske drag, med ekspressive hoder osv. Etter hvert har han samlet seg om landskapsstemninger i radering og akvarell, utført i en finstreket, litt pointillistisk teknikk. I motivene, lubne trekroner, pilealleer o.l., er det trekk som minner om gamle hollandske mestere (Seghers).