I 1856 kom H. til Grimstad for å forestå restaureringsarbeidet ombord på statens dampskip "Gyller". Han slo seg ned der for godt, startet sitt eget dekorasjonsverksted og opparbeidet en solid forretning. Samtidig drev han med tegning og kunstmaling. Sine motiver hentet han fortrinnsvis fra byen og dens nære omegn, som han skildret med en nesten fotografisk nøyaktighet. H. var fast maler for Grimstads største redere og produserte en lang rekke skutebilder, som i likhet med landskapene er preget av hans sans for nitid detaljgjengivelse. Han var også en flittig portrettmaler og -tegner. H. solgte godt, og foruten i Sør- og Øst-Norge befinner en betydelig del av hans produksjon seg i USA.