Faktaboks

Peder Bilthugger
Død
1669, Skien

P. er attribuert altertavlen (1667) i Heddal stavkirke, likeledes altertavlen i Hedrum kirke.

Litteratur

  • Fett, H., Norges kirker, (Kristiania, 1911, s. 85, 102 (ill.)
  • Erdmann, D., Norsk dekorativ maling fra reformasjonen til romantikken, Oslo, 1940, s. 170–71
  • Vesaas, ø., Rosemaaling i Telemark, Oslo, 1970, bd. 1, s. 55

Faktaboks

Peder Bilthugger