Faktaboks

Hulda Tegnér Grønneberg
Født
15. mars 1844, Christiania
Død
7. mai 1924, Kristiania

G. var landskapsmaler og hadde et bredt repertoar av motiver, fra fjell og fjord, brede bygder og hager, ofte med figurstaffasje, fra Norge og utlandet. Hun var en flittig utstiller i 1880-årene, da hun malte sine beste bilder. Fra Grosshesselohe, München (1885, Nasjonalgalleriet, Oslo) har en frisk detaljrik realisme, som tyder mer på impulser fra fransk friluftsmaleri enn tilknytning til den senromantiske München-skolen. Et par store bilder fra Sandvika, Fra Walles have (Bærum kommune), Fra Sandvikselven (begge 1886) og Fra Sandviken (1889) gjengir lys og luft og sommerens friske grønne farger på en overbevisende måte og må regnes med blant de viktigste landskaper fra naturalismen i Norge. Fra Sandvikselven var med på Den Nordiske Udstilling i København i 1888. G. stilte ut siste gang i 1889, på Verdensutst. i Paris. Kvaliteten i G.s bilder er vekslende og i 1890-årene kommer det inn noe romantisk i uttrykket. I 1893 gikk hun også offentlig ut til forsvar for populær, "vakker" kunst, som motsetning til naturalistenes syn. G. var økonomisk uavhengig og fortsatte å male hele livet, især på reisene som hun i senere år foretok sammen med sønnen Harald G. som også var maler. G. var en av de første kunstnerene som slo seg ned i Drøbak, etter å ha bodd i Kristiania, og bidrog til å skape et kunstnermiljø der.

Familierelasjoner

Datter av

 • Tegnér

Gift med

 • 1865 med Fredrik Grønneberg, kjøpmann

Utdannelse

 • J.F. Eckersbergs malerskole i Christiania i 1860-årene (før 1866)
 • elev av Hermine Biedermann-Arendtz i München i slutten av 1870-årene

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Fire års studieopphold i München fra ca. 1877
 • Årlige reiser i Norge og Europa, især Sveits og Italia

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo og Bærum kommune med et bilde hver

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1883-1887
 • Industri- og Kunstutst., Kristiania, 1883
 • Charlottenborgutstillingen, København, 1886-1888
 • Nord. udst. Charlottenborgutstillingen, København, 1888
 • Verdensutstillingen, Paris, 1889
 • Kvinnen og Kunsten, Kunstnernes Hus, Oslo, 1975
 • Kunst i Bærum, Høvikodden, 1978

Separatutstillinger

 • Minneutst., Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1925

Litteratur

 • Bergens Adresse-Contoir Efterretn., 1880, nr. 176 a
 • Morgenbladet, 04.11.1886
 • Verdens Gang, 06.10.1893
 • Thiis, J., Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1904-1907, bd. 1, s. 357
 • Dagbladet, 03.01.1925
 • Østby, L., Alsvik, H., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1951, bd.1, s. 210

Faktaboks

Hulda Tegnér Grønneberg