K. var assistent hos arkitekt Johan Osness og hos professor Olaf Nordhagen, hvor hun arbeidet henholdsvis med Dalen offentlige blindeskole og Bergen bibliotek. I 1915 - 26 var hun ansatt i Trondheim kommune ved Stadsarkitektkontoret, hvor hun arbeidet med kommunal boligbygging og regulering under ledelse av arkitekt Sverre Pedersen. K. hadde der bl.a. ansvaret for oppføring av kommunale boliger på Rosenborg, berømmet for sin hensiktsmessige innredning. I 1940 var hun flyttet til Bodø og deltok der i arbeidet med gjenoppbyggingen i 1940. I Nord-Norge har hun deltatt i restaurering av flere kirker, dels som arkitekt, dels som fargekonsulent.