Liv og virksomhet

K. var assistent hos arkitekt Johan Osness og hos professor Olaf Nordhagen, hvor hun arbeidet henholdsvis med Dalen offentlige blindeskole og Bergen bibliotek. I 1915 - 26 var hun ansatt i Trondheim kommune ved Stadsarkitektkontoret, hvor hun arbeidet med kommunal boligbygging og regulering under ledelse av arkitekt Sverre Pedersen. K. hadde der bl.a. ansvaret for oppføring av kommunale boliger på Rosenborg, berømmet for sin hensiktsmessige innredning. I 1940 var hun flyttet til Bodø og deltok der i arbeidet med gjenoppbyggingen i 1940. I Nord-Norge har hun deltatt i restaurering av flere kirker, dels som arkitekt, dels som fargekonsulent.

Familierelasjoner

Datter av

 • Severin Segelcke Wleügel, direktør (1852 - 1920)
 • Johanne Margarethe Thinn (1865 - 1934)

Gift med

 • 1939 med Carl Knutssøn, byingeniør

Utdannelse

Eksamen arkitektlinjen Trondheim tekniske læreanstalt 1910; hospitant Norges Tekniske Høyskole 1910 - 12.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Studieopphold i Tyskland, Sveits og Italia; med stipend i Stockholm og København.

Stillinger, medlemskap og verv

Medlem Norske Arkitekters Landsforbund; medlem Trondheim bygningskommisjon 1913 - 19; styreformann Nordland fylkesmuseum; medlem Tromsø museum råd; formann fasaderådet i Bodø; medlem byggekomiteen for Bodø domkirke.

Utførte arbeider

 • Bolighus, Haldens gt. 23, 25, 27 og 29, Rosenborg, Trondheim (1932)
 • Rørstad kirke, restaurering (1961 - 63)
 • Gildeskål kirke, restaurering (1962)
 • Faner for Dalen offentlige blindeskole og Berg skole, Trondheim

Illustrasjonsarbeider

 • A. Bugge: Husbygningslære, Kristiania 1918-21, bd. 1-3

Litteratur

 • Aftenposten, 27.04.1960
 • Morgenbladet, 29.04.1960
 • Tromsø, 29.04.1960
 • Nationen, 30.04.1960
 • Arkitektnytt, 1970, s. 115
 • Muri, S., Norske kyrkjer, Oslo, 1971, s. 225, 231, 268, 308 (ill.)
 • Byggekunst, 1980, s. 347 (ill.)

Arkivalia

 • Opplysninger fra Nils Wleügel 1981, Oslo, Norsk Arkitekturmuseum