Faktaboks

Adelsteen Normann
Normann, Eilert Adelsteen
Født
1. mai 1848, Vågøya i Bodin
Død
26. desember 1918, Kristiania

Fiskevær i Nord-Norge. Adelsteen Normann. 1880. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

Etter utdanningsårene i Düsseldorf tilbrakte N. det meste av sitt liv i Berlin. Men motivene for de fleste av hans karakteristiske landskapsbilder er hentet fra Norge. Bildene gjengir oftest fjordlandskap på Vestlandet og i den nordligste del av Nordland. Med støtte i skisser og i noen tilfeller også fotografier fra årlige studiereiser til hjemlandet, malte han de fleste av sine effektfulle, ofte stordimensjonerte landskapsbilder i Berlin. Hans stil i fremstillingen av natur- og kulturmiljø var i utgangspunktet preget av den sene Düsseldorfskolen. Men teknikken endret seg etter hvert mot et bredere og grovere penselstrøk enn hva som var vanlig hos samtidige kunstnere i dette miljøet. Enkelte, som Jens Thiis, har tolket dette trekk som uttrykk for modernistiske, franskinspirerte holdninger hos N. Viktigere er at han gjennom motivvalg etter hvert fravek fra tradisjonelle nasjonalromantiske tolkninger av norsk natur og miljø. Han skildrer det moderne liv i norske fjordbygder, der dampdrevne lastebåter og veldige turistskip ofte dominerer bildet på bekostning av lokalbefolkningens tradisjonelle farkoster.

N. fikk tidlig en fast kundekrets, særlig i tysk høyborgerlig miljø, men solgte også en god del til England. Keiser Wilhelm 2. kjøpte i 1890 hans bilde Næröfjord in Norwegen og bestilte ved krigsutbruddet i 1914 et større bilde av Lyngenfjorden. N. malte keiserens skip Hohenzolern i Fjærlandsfjorden (utstilt i Berlin 1895). Fra 1890 tok N. årlig opphold i Balestrand i Sogn, der det oppstod et livlig miljø av kunstnere og turister i sommerhalvåret. I Berlin startet N. en malerskole, hvor han selv underviste i landskapsmaleri. Han deltok aktivt i kunstnerorganisasjoner (bl.a. Verein Berliner Künstler) og i nordisk foreningsliv i Berlin. Det var som medlem av Vereins utstillingskomité at N. foreslo Edvard Munchs bilder til en spesialutstilling i foreningens regi i 1892, den såkalte "skandaleutstillingen". Det er imidlertid tvilsomt om han med dette ønsket å støtte den secessionistiske bevegelse, som på denne tid bare var i sin spede begynnelse. N. deltok riktignok i secessionistenes første to utstillinger i Berlin i 1899 og 1900, men vendte deretter tilbake til sitt tradisjonelle miljø. Forslaget om Munch til utstillingen i 1892 må snarere sees som uttrykk for N.s åpne og rause holdning i forhold til ulike mennesker og kunstretninger. N. ble tidlig representert i en rekke utenlandske, særlig mellomeuropeiske gallerier, mens hans bilder ble innkjøpt av bare noen få kunstinstitusjoner i Norge.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Sophie Marie Dreyer (1815 - 1894)
 • Johan Normann Andreassen Kiil, handelsmann, skipper (1804 - 1862)

Gift med

 • Luise Rostalski (1883 - 1954)
 • Catharina Henriette Hubertine Weitgan (1845 - 1911)

Utdannelse

 • Handelsskole i Bergen og København 1868
 • kunstakademiet i Düsseldorf elementærklassen 1869–71/72, landskapsklassen under Eugène G. Dücker 1871/72–73

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studieopphold i Düsseldorf 1869–73
 • bosatt i Düsseldorf antagelig til 1887, deretter i Berlin
 • årvisse månedslange opphold i Norge
 • kortere reiser til Frankrike og Italia

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Verein Berliner Künstler og Der Künstler Westclub, Berlin
 • medstifter og mangeårig formann Skandinavisk forening Berlin

Priser, premier og utmerkelser

 • Albert-medalje Internasjonal utstilling London 1874
 • sølvmedalje Crystal Palace London 1877
 • sølvmedalje The Foreign Exhibition Boston 1883
 • Médaille d'honneur Salonen Paris 1884
 • medalje 1. kl. Versailles 1885
 • medalje Verdensutstillingen i Antwerpen 1885
 • Ehrendiplom Internasjonal utstilling Berlin 1888
 • medalje Verdensutstillingen i Barcelona 1888
 • bronsemedalje Verdensutstillingen i Paris 1889
 • gullmedalje Lyon 1889, tysk utstilling London 1891
 • sølvmedalje internasjonal utstilling, Madrid 1892
 • medalje Verdensutstillingen i Lyon 1894
 • medalje internasjonal utstilling, St. Etienne 1895
 • R.1 St. Olavs Orden Oslo 1897
 • medalje Poitiers 1899
 • medalje internasjonal utstilling Bordeaux 1900

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Bergen Billedgalleri
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • National-Galerie Berlin (DDR)
 • Nationalgalerie Berlin (West)
 • Museum of Fine Arts, Boston
 • Massachusetts General Hospital, Boston
 • Szépmüvészeti Múseum, Budapest
 • City Art Gallery, Leeds
 • Walker Art Gallery, Liverpool
 • Malmö Museum
 • Kunstmuseet i Praha
 • Kunstmuset i St. Gallen, Sveits
 • Nationalmuseum, Stockholm
 • Art Gallery of New South Wales, Sydney, Australia
 • Museo Civico di Torino, Italia
 • Museum Narodowe Wroclaw
 • Tidligere representert i Gemäldegalerie, Dresden
 • Kunstmuseum Düsseldorf
 • The Theosophical Society in Scotland, Edinburgh
 • Städtische Kunstsammlungen, Görlitz
 • Wallraf-Richartz-Museum, Köln
 • Mittelrheinisches Landesmuseum, Mainz
 • Musée des beaux-arts, Mulhouse
 • Bodø, Vågan og Bodin kommuner