Det fins få arbeider av L. i Norge. Muligens kan han ha etterlatt seg arbeider i England, hvor han var bosatt de senere år. Det er først og fremst som karikaturtegner han er kjent. En blyanttegning, Kalle deklamerer Peer Gynt (1887, gjengitt i Kunst og Kultur 1928 s. 76), er en elegant utformet karikatur. Fortjent oppmerksomhet vakte også hans plansjeverker med norske kunstnerkarikaturer, utgitt 1894–96. De gir et litt ondskapsfullt, men meget levende billedgalleri av tidens kunstnergenerasjon. L. arbeidet også som maler.