P.s familie flyttet i 1910 til gården Grande i Tana. Bortsett fra studieår, utenlandsreiser og to vintre sørpå etter 1944, var P. bosatt i Tana hele livet. Han ble Finnmarks maler, med motiver fra vidda, fjellet og kysten. Tre somre fra 1920 deltok han på Adolf Hoels ekspedisjon til Svalbard og ble også, ved siden av Michaloff Wigdehl, en av de første som malte motiver fra Svalbard. Han malte dessuten altertavler til kirkene på Langnes og i Gamvik (1932–33, begge brent 1944). P. var en tid sterkt påvirket av Wigdehl. Etter hvert oppnådde han en viss personlig myndighet i sin gjengivelse av farger og lysforhold over Finnmarksvidda.