Faktaboks

Hjalmar Pedersøn
Født
9. september 1891, Maursund
Død
21. juli 1977, Tana

P.s familie flyttet i 1910 til gården Grande i Tana. Bortsett fra studieår, utenlandsreiser og to vintre sørpå etter 1944, var P. bosatt i Tana hele livet. Han ble Finnmarks maler, med motiver fra vidda, fjellet og kysten. Tre somre fra 1920 deltok han på Adolf Hoels ekspedisjon til Svalbard og ble også, ved siden av Michaloff Wigdehl, en av de første som malte motiver fra Svalbard. Han malte dessuten altertavler til kirkene på Langnes og i Gamvik (1932–33, begge brent 1944). P. var en tid sterkt påvirket av Wigdehl. Etter hvert oppnådde han en viss personlig myndighet i sin gjengivelse av farger og lysforhold over Finnmarksvidda.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Tørris Pedersen
 • Britt Rotvold

Utdannelse

 • Tegneskole i Trondheim høsten 1908-våren 1910
 • Statens Kunstakademi, Kristiania under Halfdan Strøm og Krohg, Chr. 1911–13
 • muligens elev av Michaloff Wigdehl

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studiereise til Berlin, München og Dresden i begynnelsen av 1920-årene
 • reiser til Svalbard 1920, -21, -22
 • to reiser til Paris, siste i 1937

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medstifter av Tromsø Kunstforening 1924

Priser, premier og utmerkelser

 • Kongens fortjenstmedalje i sølv 1964
 • Nordkalottens kulturpris i Rovaniemi, Finland 1968

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Tromsø Kunstforenings Faste Galleri
 • Vadsø Kunstforening

Illustrasjonsarbeider

 • H. H. Evjenth: Finnmarks-jakter, Oslo 1927

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1916
 • Christiania Kunstforening, 1918
 • Bergens Kunstforening, 1918
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1923
 • Tromsø Kunstforening, 1924
 • Trondheim Kunstforening, 1937
 • Minneutstilling, Tana Kunstforening, 1982

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1915
 • Høstutstillingen, 1917
 • Vårutstilling, Christiania Kunstforening, 1915-1916
 • Nord-norske kunstutstilling, 1953

Litteratur

 • Haug, K., i Social-Demokraten, 14.04.1915
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 19.04.1915
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 14.10.1915
 • Morgenbladet, 05.10.1915
 • Morgenbladet, 03.11.1915
 • Gauguin, Pola, i Tidens Tegn, 08.04.1918
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 09.04.1918
 • Haug, K., i Norske Intelligenssedler, 10.04.1918
 • Øverland, A., i Verdens Gang, 14.04.1918
 • Kunst og Kultur, 1919, s. 140, 246
 • Haug, K., i Aftenposten, 17.10.1923
 • Moss Johnsen, B., i Morgenposten, 18.10.1923
 • Øverland, A., i Arbeiderbladet, 22.10.1923
 • Melhus, A. C., Sundseth, A. B., Norsk illustrasjonskunst 1850–1950, Oslo, 1952, s. 130
 • Grimelund, J. J., Flønes, O., Trondhjems Kunstforening 1845–1945, Trondheim, 1955, s.222
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 234
 • O. E. Johansen, i Finnmarken, 03.09.1982, (ill.)
 • A. Jaklin, i Nordlys, 04.09.1982, (ill.)