Faktaboks

Hagbarth Schytte-Berg
Schytte-Berg, Hagbarth Martin; Berg Hagbarth Martin Schytte
Født
25. juli 1860, Buksnes, Lofoten
Død
13. november 1944, Trondheim

Etter studiene i Hannover var S.-B. arkitektassistent i Trondheim og Kristiania. Etter Skiens brann 1886 hadde S.-B. egen praksis der 1887–95, og var dessuten hovedlærer ved Skiens tekniske skole 1890–94. I Skien hadde han et utstrakt samarbeid med Peter Lowzow. S.-B. hadde praksis i Kristiania 1895–1904, deretter i Ålesund etter byens brann 1904, og i Kristiania fra 1907.

S.-B.s bygninger følger tidens vanlige stilforandring fra streng historisme og jugend, nasjonaltpreget klassisisme til funksjonalisme. Skiens kirke (1887–94) er en gotikk-inspirert basilika i rød tegl, etter samtidige tyske idealer for kirkearkitektur. Kirken har et luftig interiør, rikt dekorert med mangefarget sjablondekor og mønstertegl i flere farger. Bygningen har en dominerende beliggenhet og med sine to høye, frontstilte tårn er den et karakteristisk innslag i bybildet. Skiens rådhus (1888–94), tegnet i samarbeid med Peter Lowzow, er bygd i pusset tegl med et dominerende, forhøyd midtparti. I 2. etasje er det på midtrisalitten høye, rundbuede vinduer mellom store halvsøyler og pilastre som bærer en arkitrav. En fremskutt veranda bæres av en frittstående søylestilling foran hovedinngangen i 1. etasje. Formgivningen er inspirert av tysk-østerriksk arkitektur tidlig på 1700-tallet, men i en fortolkning som er typisk for tysk arkitektur i 2. halvdel av 1800-tallet. Fagerborg kirke, Kristiania (1900–03), er en langkirke med åpne takstoler, utvendig granittkledning og med asymmetrisk plassert fronttårn. Kirken er inspirert av romanske og gotiske former foruten samtidig amerikansk huggensteinsarkitektur. I Ålesund bygde S.-B. en rekke murgårder i den typiske ålesundske jugendvarianten. I Trondheim er hans hovedverk, Statsarkivet (1922–27), en enkel, klassisistisk bygning med tett, sluttet form som sammen med granittkledningen gir den fornødne symbolske tyngde.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Arnoldus Schytte Berg, distriktslege
 • Anne Dorothea Lorentzen

Gift med

 • 1920 med Mina Sofie Ekrem

Utdannelse

 • Trondheim tekniske læreanstalt, bygningsteknisk linje eksamen 1879
 • Polytechnische Hochschule, Hannover under Conrad Wilhelm Hase 1882–83
 • Königlich Technische Hochschule, Berlin, studier i kirkearkitektur under Johannes Vollmer 1889–90

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studiereiser til Berlin 1898 og 1901
 • Stockholm 1899

Stillinger, medlemskap og verv

 • Mangeårig formann Trondheim Arkitektforening
 • landsstyremedlem Norske Arkitekters Landsforbund

Utførte arbeider

 • I Oslo når ikke annet er nevnt. Bestyrerbolig, Skiens Cellulosefabrikk (1886)
 • Villa, Drammensvn. 39 (1896)
 • Skiens kirke (1887–94) etter 1. premie i konkurranse
 • Forretningsgård, Ø. Slottsgt. 4 (1897)
 • Villa for advokat Heiberg, Sverdrups gt. 1, Hamar (1898)
 • Forretningsgård, Grensen 19 (1898)
 • Sagene folkebad, Sandakervn. 3 (1899)
 • Forretningsgård, Ø. Slottsgt. 5 (1900)
 • Forretningsgård, Grensen 17 (1900)
 • Fagerborg kirke (1900–03) etter 1. premie i konkurranse
 • Forretnings- og leiegårder i Ålesund: (1904–08) Apotekergt. 6 og 16, Keiser Wilhelms gt. 42, Kirkegt. 13, 15 og 29, Nedre Strandgt. 15, Kongens gt. 21, Tollbodgt. 8–10, Molovn. 3 og 6, Langeberggt. 3, St. Olavs pl. 3, Storgt. 9
 • Villa, Hans Strøms gt. 2 og leiegård, Hans Hagerups gt. 10, Trondheim (1909–10)
 • Forretningsgård, Olav Tryggvasons gt. 2 B, Trondheim (1909)
 • Leiegård, Ulstadløkkvn. 10, Trondheim (1910–11)
 • Villa, Kronprins Olavs allé 18, Trondheim (1912)
 • Nordlandet kirke, Kristiansund (1914)
 • Statsarkivet, Trondheim (1922–27)
 • Post- og Telegrafbygning, Ålesund (1928)
 • Forretningsgård, Krambugt., Trondheim
 • Bedehus, Kristiansund
 • Vensmoen Sanatorium, Saltdal
 • Posthus, Sandnessjøen
 • Se også Peter Lowzow
 • Prosjekter: Ombygging Norges Bank, Trondheim (1895)
 • Folkets Hus, Skien (1895)
 • 1. premie i konkurranse turnhall i Kristiania (1897)
 • Haugesunds rådhus (1922) etter konkurranse

Litteratur

 • Trondhjems tekniske læreanstalt 1870–1895, Trondheim, 1895, s. 66
 • Hvem er hvem?, (Kristiania, 1912-1924
 • Alstad, O., Trondhjemsteknikernes matrikel, Trondheim, 1916, s. 27
 • Aftenposten, 23.07.1925
 • Dagsposten, 20.11.1944
 • Hamars historie, Hamar, 1948, register s. 633
 • Kirkebøe, M. C., Oslos kirker i gammel og ny tid, Oslo, 1956, s. 52–54
 • Østvedt, E., Skiens historie, (Skien, 1959, bd. 3, register s. 668
 • Oslo Byleksikon, Oslo, 1966, s. 93, 126, 255, 345
 • Pedersen, B. S., i Akersgaten, Oslo, 1967, s. 101, 104
 • Muri, S., Norske kyrkjer, Oslo, 1971, register
 • Bevaringsplan for Kristiania, utg. Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring, 1974, s. 28–29
 • Tschudi Madsen, S., i Norges kunsthistorie, Oslo, 1981, bd. 5, s. 33, 44, 93
 • Engh, P. H., Gunnarsjaa, A., Oslo. En arkitekturguide, Oslo, 1984, register s. 232
 • Indahl, T., Slyng og stein. Arkitektur i Trondheim 1900-1914 FNFB årbok 1984, s. 63, 70
 • NTT, 1895, s. 80–82, 185 (ill.)
 • Teknisk Ukeblad, 1895, s. 213–15 (ill,), 300
 • Teknisk Ukeblad, 1897, s. 34–36 (ill.)
 • Teknisk Ukeblad, 1898, s. 646 (ill.)
 • Teknisk Ukeblad, 1900, s. 388–90 (ill.)
 • Byggekunst, 1922, bilag s. 42 (ill.)
 • Byggekunst, 1927, s. 192
 • Byggekunst, 1935, tillegg s. 27
 • Byggekunst, 1937, s. 70, 80 (ill.)
 • Byggekunst, 1975, s. 114 (ill.)

Arkivalia

 • Opplysninger fra kunstneren 1907, Antikvarisk arkiv, Riksantikvaren, Bygningskontrollens arkiv, Ålesund, 1907
 • Bygningskontrollens arkiv, Trondheim