Faktaboks

Thorstein Rittun
Rittun, Thorstein
Født
16. februar 1929, Skien

Mennesker i forbindelse med naturen og mor-og-barn-motivet er i slutten av 50-årene det naturlige midtpunkt i R.s kunst. Senere ses blomster og fugler, glade musikanter, forelskede par og familieliv i båt og på sykkel. Bilder med figurgrupper forteller om handling og livsglede. Hans tidligste bilder hadde en forholdsvis bastant og hard struktur, men etter hvert utviklet han en lett og uanstrengt malemåte. Han bruker runde former og "sneglehus"-komposisjoner og bygger gjerne sine bilder på ovalens og sirkelens rytmer. R. viser en ekte barokk naivisme, og utfolder seg i en malerisk form som kan minne om barnetegninger. Den tilsynelatende ofte uhøytidlige behandlingen baseres på visshet om at grunnleggende strukturelle krav alltid er imøtekommet. R.s formspråk har sitt utgangspunkt i strømninger i Frankrike i mellomkrigsårene, som stod for ren uttrykkskunst hvor selve livsutfoldelsen fikk dominere. Han beundret sin lærer Per Krohg, men det var snarere holdninger og miljøet på akademiet som har vært av størst betydning. R.s formspråk ble for det meste satt i forbindelse med Marc Chagall, også i en periode i 60-årene da han abstraherte bildene en del. Her hjemme var det først og fremst Rudolph Thygesens og Kai Fjells fantasifulle arbeider som virket inspirerende. Hos Thygesen var det dessuten de rene, klare farger og den enkle stiliserte tegning. Humoristisk sans skinner igjennom i de fleste av R.s bilder. Foruten å male i olje og akryl og arbeide med grafikk, eksperimenterer R. med forskjellige teknikker. Han har f.eks. malt med pensel direkte på en glatt plate, gnidd papir over og bearbeidet resultatet med tempera, tusj og vannfarge. I de ferdige bildene danner naivistisk oppfattede motiver som dans, felespill, skip og hester utgangspunktet for en rik teppevirkning. Tidlig i 70-årene viste R. spesiell interesse for gammel asiatisk kunst, og bilder fra denne tiden har en drømmeaktig stemning.

I 1975 samarbeidet R. med billedhuggeren Fritz Røed og keramikeren Finn Alsos. Resultatet ble et slags keramisk maleri som senere ble utviklet til keramiske dekorasjoner i lavt relieff. Relieffet Den syklende familie, Skullerud skole (1978), har en rund sluttet form med et kompakt sentrum, men er lettere og luftigere ut mot periferien. R. har laget flere dekorative arbeider i offentlige bygninger og private bedrifter. Mange av hans frodige tegninger er utført i billedvev eller som kirkemalerier i blyinnfattet glass. R. har engasjert seg i den kulturpolitiske debatten omkring offentlige utsmykkinger og kunstnernes arbeidsmuligheter og har hatt en lang rekke sentrale tillitsverv i kunstnernes organisasjoner.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Olaus Christoffer Rittun
 • Alfhild Bergliot Lodtz Quamme

Gift med

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Oslo

Utdannelse

 • Statens Kunstakademi, Oslo under Per Krohg 1947–50

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Stipend fra Fondet for dansk-norsk samarbeid 1956
 • Ths. Fearnleys Minnestipend II 1959
 • Hielmstierne Rosencrones legat 1960
 • Namdalstipend 1962
 • Statens reisestipend 1965 og -68
 • Ulrik Hendriksen minnestipend 1983
 • Norsk Illustrasjonsfonds reisestipend 1983
 • Reiser med lengre opphold i Danmark 1956
 • Spania 1959
 • Italia 1961

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre, varamann styret 1970-72, styremedlem 1973-75
 • medlem Unge Kunstneres Samfunn, formann 1960-61, jurymedlem 1961-63
 • medlem Landsforeningen Norske Malere, styremedlem 1969-71
 • varaformann Oslo skolestyres kunstutvalg 1971-75
 • medlem Kunstnerforbundet, Oslos styre 1975-78 og fra 1984
 • norsk seksjonsformann i Nordisk Kunstforbunds Råd 1975 og forbundsrådsformann fra 1984
 • medlem Den faste Jury 1976-78
 • Nordisk Konstcentrums Råd 1978-80
 • jurymedlem Høstutstillingen 1978
 • direksjonsformann Kunstnernes Hus, Oslo 1978-83
 • kommissær østersjøbiennalen 1978-81
 • medlem tilsynsrådet Nordiska Konstskolan, Karleby 1983
 • og formann delegasjonen til Nordiska Konstskolan, Karleby 1984

Priser, premier og utmerkelser

 • 1. premie i konkurranse fargelito til sykestuene, Unge Kunstneres Samfunn 1961
 • 1. premie i Permanentens konkurranse for unge malere 1964
 • premie i konkurransen utsmykking av Oslo-skolene 1976

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • M/S Kronprins Harald (1961), ny båt (1976)
 • M/S Sagafjord (1965)
 • M/S Prinsesse Ragnhild (1966), ny båt (1981)
 • Alta videregående skole (1967)
 • M/S Royal Viking Sky (1972)
 • Stadtlandet skole (1973)
 • Stokmarknes videregående skole (1976)
 • Statens lærerskole i forming, Notodden (1978)
 • Skullerud skole, Oslo (keramikk, 1978)
 • Sundvollen Hotell, Hole (1980)
 • Samvirke forsikring, Oslo (1981)
 • Handelsdepartementet, Oslo (1982)
 • Den Norske Industribank, Oslo (1983)
 • C. Huitfeldt Forlag A/S, Oslo (1983)
 • OBOS hovedekspedisjon, Oslo
 • Nasjonalgalleriet, Oslo (grafikk)
 • Kunstindustrimuseet i Oslo
 • Moss Kunstforenings Faste Galleri
 • Skien Kunstforenings Faste Galleri
 • Kunsthalle, Rostock
 • Norsk Kulturråd
 • Riksgalleriet
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Landslaget Kunst i Skolen
 • Namsos Kunstforening

Illustrasjonsarbeider

 • G. Hølmebakk (red.): Det gåtefulle folket, Oslo 1968
 • Å. M. Nesse: Mexico Lexico, Oslo 1978, Aztekerkongen Moctezama, Oslo 1982
 • P. C. Asbjørnsen og J. Moe: Folkeeventyr, Oslo 1981
 • T. Å. Bringsværd: Tor med hammeren, Oslo 1982
 • Kunstmappe til finansiering av Husebyvangen kursus- og feriesenter, Hurdal, serigrafi 1974 (sammen med Ø. Bast, L. Eikaas, E. Enger og G. S. Gundersen)
 • Kunstmappe til inntekt for konvoibyen, Risør 1975
 • Plakat til internasjonal kunstuke 1977
 • Norske Billedkunstneres Fagorganisasjons kunstmappe 1978 (sammen med R. Blohm, H. N. Dahl, G. Guttormsen og I. Sitter)

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1949
 • Høstutstillingen, 1953-1954
 • Høstutstillingen, 1959
 • Høstutstillingen, 1961-1962
 • Høstutstillingen, 1965
 • Høstutstillingen, 1967
 • Høstutstillingen, 1977-1979
 • Nord-norske kunstutstilling, 1963
 • De unges utstilling (seks akademielever), Skiens Kunstforening, 1949
 • Fem akademielever, Drammens Kunstforening, 1949
 • Juniutstilling, Kunstnerforbundet, Oslo, 1953
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutstilling, 1959-1965
 • Unge Kunstneres Samfunn jubileumsutstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1957
 • Unge Kunstneres Samfunn, 1961
 • Permanenten, Kunstnernes Hus, Oslo, 1961
 • Gyngehesten, Bergens Kunstforening, 1961
 • Østersjøbiennalen, Rostock, 1961
 • Nordisk Ungdomsbiennale, København, 1962
 • Skiens Kunstforening, 1973
 • Gruppeutstilling, Det lille Galleri, Minde, Bergen, 1981
 • Ulsrud videregående skole, Oslo, 1981

Separatutstillinger

 • Skiens Kunstforening, 1955
 • Skiens Kunstforening, 1959
 • Skiens Kunstforening, 1963
 • Skiens Kunstforening, 1969
 • Skiens Kunstforening, 1971
 • Skiens Kunstforening, 1984
 • Unge Kunstneres Samfunn, 1957
 • Permanenten, Kunstnernes Hus, Oslo, 1963
 • Permanenten, Kunstnernes Hus, Oslo, 1966
 • Permanenten, Kunstnernes Hus, Oslo, 1969
 • Permanenten, Kunstnernes Hus, Oslo, 1971
 • Permanenten, Kunstnernes Hus, Oslo, 1974
 • Biblioteket, Den amerikanske ambassade, Oslo, 1971
 • Gall. Kim, Stavanger, 1972
 • Kiøsterudgaarden, Åsgårdstrand, 1972
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1973
 • Fra vårt verksted, keramikk, Kunstnerforbundet, Oslo, 1975
 • Lørenskog Kunstforening, 1977
 • Askertun, Asker, 1979
 • Kauffeldtgården, Gjøvik, 1980
 • Eidsvoll Kunstforening, 1983
 • Soli Brug, Tune, 1983
 • Gall. Toppen, Moelv, 1984
 • Notodden Kunstforening, 1984

Gruppeutstillinger

 • Gall. Kunstkjelleren, Tønsberg, 1981
 • Norsk Billedvev, Kunstindustrimuseet i Oslo, 1982
 • Barnebokillustrasjoner, Gall. F 15, Moss, 1983

Portretter

 • Byste utført av Kjeld Rasmussen (bronse 1949)
 • Malt selvportrett (1957)
 • Malt selvportrett Kunstner med familie (1959)
 • Tegning utført av Finn Graff gjengitt i Arbeiderbladet 17.9.1971

Litteratur

 • Bonytt, 1953, s. 212
 • Østvedt, E., Femti år for kunsten. Skiens Kunstforening 1910–1960, (Skien, 1960, s. 57, 66
 • Schulerud, M., Norsk kunstnerliv, Oslo, 1960, s. 592–93 (ill.)
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst, Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, s. 115, 149
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, s. 253
 • Malmanger, M., i Norsk kunst idag, Oslo, 1967, s. 12
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 240
 • Kunst og Kultur, 1970, s. 58
 • Kunst og Kultur, 1972, s. 122
 • Kunst og Kultur, 1974, s. 59
 • Kunst og Kultur, 1975, s. 114
 • Kunst og Kultur, 1976, s. 56
 • Telemark, Bygd og by i Norge, Oslo, 1975, s. 215
 • Gjessing, S. (Red.), Kunstnernes Hus 1930–1980, Oslo, 1980, s. 216–17, 228, 230
 • Parmann, ø., Norsk billedvev, Oslo, 1982, s. 105–09 (ill.), 116
 • Varden, 12.11.1955, Aviser
 • Telemark Arbeiderblad, 12.11.1955, (ill.)
 • Porsgrunn Dagblad, 15.11.1955, 18.5.1957
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 14.11.1957
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 18.11.1957
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 22.11.1957
 • Telemark Arbeiderbladet, 24.01.1959, (ill.), 7.4.1962 (ill.)
 • Kyllingstad, S., i Nationen, 24.10.1963
 • Anker, P., i Arbeiderbladet, 26.10.1963
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 30.10.1963
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 15.03.1966
 • Varden, 29.11.1963, (ill.)
 • Durban, A., i Morgenposten, 08.03.1966
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 17.03.1966
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 07.02.1969
 • Hougen, P., i Arbeiderbladet, 18.03.1966
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 18.03.1966
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 11.02.1969
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 16.09.1971
 • Werenskiold, M., i Dagbladet, 13.02.1969
 • Durban, A., i Morgenposten, 21.02.1969
 • Durban, A., i Norges Handels og Sjøfartstidende, 16.09.1971
 • Harr, K. E., i Dagbladet, 21.09.1971
 • Harr, K. E., i Dagbladet, 23.03.1973
 • Pahr Iversen, K., i Stavanger Aftenblad, 04.03.1972
 • Andersen, S., i Arbeiderbladet, 04.08.1972
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 24.03.1973, (ill.)
 • Andersen, S., i Arbeiderbladet, 26.03.1973
 • Egeland, E., i Aftenposten, 15.11.1974
 • Dæhlin, E. O., i Arbeiderbladet, 15.11.1974
 • Durban, A., i Norges Handels og Sjøfartstidende, 11.11.1974
 • Durban, A., i Norges Handels og Sjøfartstidende, 20.11.1975
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 13.11.1974
 • Krog, K., i Verdens Gang, 26.03.0001, (ill.)
 • Krog, K., i Verdens Gang, 14.11.1975, (ill.)
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 22.11.1975
 • Aftenposten, 29.08.1977, (ill.)
 • Aftenposten, 28.02.1978
 • Egebakken, E. A., i Asker og Bærums Budstikke
 • Egebakken, E. A., i Asker og Bærums Budstikke, 27.11.1979
 • Bistrup, R., i A.magasinet, 04.02.1980, (ill.)
 • Varden, 20.12.1980
 • Moxnes, A., i Nationen, 23.04.1983, (ill.)
 • Sarpsborg Arbeiderblad, 05.12.1983

Faktaboks

Thorstein Rittun