S.' formspråk er Cobra-gruppens spontane abstrakte ekspresjonisme. Hans koloritt er kraftig og kontrastrik med dominanser av rødt og grønt, ofte dypstemte og ulmende. De tittelløse bildene virker som dramatiske og splittede følelsesuttrykk formidlet gjennom fargens vesen og sammenstilling. S. lager også litografier.