Faktaboks

Olav Hanslin
Født
29. august 1903, Vågå
Død
2. desember 1991

Etter læreår i Oslo og Paris malte H. landskap og portretter i en mørk toneart, tildels inntrengende realistiske i form og tegning. Bildene har impulser både fra gammelmesterlig tradisjon og moderne fargeekspresjonisme. Hans senere malerier, fra 50-årene, ofte realistiske landskapsskildringer, er mer oppløste i formen, har større palett og større kontraster. Fra 30-årene av ble skulpturen den viktigste del av hans kunstneriske virksomhet. Polykrome trerelieffer, tildels store format, viser dekorativ bredde og primitiv kraft. Kraftige figurer med bøyde nakker som fyller formatet, er en hyllest til jorden, grøden og årstidene. Formen forsterkes av tynne strøk med farget beis som fremhever trestrukturen. I tre- og klebersteinsrelieffene er impulsene fra den norske treskurden og folkelig dekorativ kunst tydelige, men de har også røtter i moderne europeisk kunst. Skulpturene og portrettrelieffene i bronse er mer realistiske i formen, men en del barnehoder viser en mer stiliserende forenkling.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Ole Hanslin
 • Ragnhild Steine

Gift med

 • Kari Haugen

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo 1921–23
 • kort tid på Statens Kunstakademi, Kristiania under Christian Krohg og Halfdan Strøm
 • Pola Gauguins malerskole ca. 1923–25
 • Académie Montparnasse under Per Krohg, Henrik Sørensen og Otte Sköld
 • Académie Colarossi, Paris 1926–28

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem av Norsk Billedhuggerforening
 • Oppland Bildende Kunstnere

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Trerelieff og maleri, Sel kirke (1933)
 • Minnestøtte over Ivar Kleiven, Vågåmo (bronse, 1938)
 • 3 malte portretter, Storsteigen landbruksskole (1956–57)
 • Trerelieff, Lalm samfunnshus (1958)
 • Trerelieff, Sel sjukeheim (1959)
 • Minnesmerker, portrettrelieffer i bronse på Sødorp, Dovre, Venabygd og Lalm (1959–63)
 • Portrettbyste i bronse, Dølaheimen, Lillehammer (1973)
 • Dovre, Vågå, Fron og Ringebu kommuner

Illustrasjonsarbeider

 • I. Kleiven: Elvesøg, Lillehammer 1937

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1923
 • Høstutstillingen, Oslo, 1932
 • Høstutstillingen, Oslo, 1934-1937
 • Opplandsutst., 1978
 • Opplandsutst., 1980

Litteratur

 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 80 (ill.)
 • Refsum, T., Gudbrandsdalen og malerne, Oslo, 1948, s. 137
 • Gudbrandsdalen, Bygd og by i Norge, Oslo, 1974, s. 227
 • Aftenposten, 16.08.1975