B. vokste opp på gården Strømmen like ved Brønnøysund. Som 4-åring falt han i en trapp og ødela ryggen. Resten av livet var han sterkt invalidisert. B. vokste opp i en musikalsk familie og han viste tidlig gode evner på dette felt. Kårene tillot imidlertid ikke undervisning verken i musikk eller maleri utover det han kunne lære i hjemmet. I 20-års alderen hadde B. litt kontakt med en annen Helgelandsmaler, Even Ulving. B. var kjent som kunstner blant sine sambygdinger, men lite utover dette i sin samtid. Han ble så å si gjenoppdaget i 1976 da det ble tatt initiativ til en minneutstilling i Brønnøysund. B. malte mest landskapsbilder. Helgelandsnaturen med dens skiftende lysstemninger og kveldssol over sjø og strender var et stadig tilbakevendende motiv hos kunstneren. B. var en aktiv skikkelse i Brønnøysunds kulturliv fra slutten av 1890-årene og til sin død.