Faktaboks

Bernhard Berbom
Berbom, Bernhard Kaare Broch
Født
21. januar 1921, Odda, Hardanger
Død
7. juni 2001, Oslo

B. er mest kjent som grafiker. Han dyrker først og fremst tresnittet, men har også utført litografier og raderinger. I sine trykk, ofte norske landskaper med figurer, utført i en dekorativt forenklet, realistisk uttrykksform, noe beslektet med Ragnar Kraugeruds, er B. opptatt av fortellingen, de menneskelige faktorer. Hans malerier er sterkere abstrahert, mer flatebetonet, i høyere grad konsentrert om det rent artistiske, først og fremst fargen. Mens B.s fargetresnitt er duse i koloritten, anvender han i sine malerier gjerne mange og sterke spektraltoner, ofte med blått som dominantfarge.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Hildur Erika Westgaard
 • Gunnar Odd Broch Berbom, sivilingeniør

Gift med

 • 1962 med Sarita Elisabeth Dorph, musikkpedagog (f. 28.10.1930)

Utdannelse

 • Bjarne Engebrets malerskole 1942, elev av Rolf Rude
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under Carl von Hanno (som også var hans lærer privat), Thorbjørn Lie-Jørgensen, Chrix Dahl og Sverre Pettersen 1944–46
 • ved malerverkstedene på Edderkoppen revyteater under Oliver Neerland og Det Norske Teatret under Arne Valentin 1947–49
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Jean Heiberg, Aage Storstein og Per Krohg 1949–51
 • Statens Sløyd- og Tegnelærerskole, Notodden 1954–55

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Schäffers legat 1956
 • Grosserer Th. Henrichsens legat 1958
 • Namdalsstipend 1959
 • Benneches legat 1960
 • Lorch-Schives og hustrus legat 1961
 • Statens ett-årige arbeidsstipend 1962
 • Statsstipend (som lærer) 1964
 • Statens reisestipend 1971
 • Aldegräver Gesellschafts grafikerstipend 1971
 • Statens garantiinntekt fra 1977
 • Studiereiser til Storbritannia og Frankrike 1948–49 og 1964
 • Våren 1949 i Sør-Frankrike og Italia (sammen med Gunnvor Advocaat, Inger Sitter og Øistein Thurman)
 • videre i Paris 1951 og -55
 • Italia 1952
 • Spania 1961
 • Tyskland 1964
 • Finland 1967
 • Cannes 1972

Stillinger, medlemskap og verv

 • lærer i tegning, forming og skrivning/skriftforming ved Kristelig Gymnas, Oslo Lærerskole og Sagene Lærerskole 1955–75
 • Lektor i forming ved Pedagogisk Høygskole fra 1976
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Foreningen Norske Grafikere
 • Unge Kunstneres Samfunn
 • Landsforeningen Norske Malere
 • Styremedlem Unge Kunstneres Samfunn 1956
 • kasserer Foreningen Norske Grafikere 1956–60
 • medlem Den faste Jury (tegning og grafikk) 1968–70
 • medlem Det Sakkyndige Råd for åndsverker 1971

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo med grafikk (fargetresnittene Hvilende person og En fremmed, begge 1967)
 • Riksgalleriet
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Namsos Faste Galleri
 • Rana Faste Galleri
 • Ringerike Kunstforening
 • Sarpsborg Kunstforening
 • Modum Kunstforening
 • Norsk kulturråd
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • UD
 • Oslo Skolestyre
 • Landslaget Kunst i Skolen
 • Universitetsbiblioteket, Oslo
 • Berg høyere skole
 • Aldegräver Gesellschaft i Hamburg
 • Oregon State University, USA

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1953
 • Høstutstillingen, 1955-1957
 • Høstutstillingen, 1959-1964
 • Høstutstillingen, 1966-1973
 • Høstutstillingen, 1975-1978
 • N.-n. utstilling, 1952
 • Vestlandsutstillingen, 1970
 • Sørlandsutstillingen, 1970
 • Sørlandsutstillingen, 1972-1974
 • Østlandsutstillingen, 1979
 • NGFs Jub.utstilling, Kunstnernes Hus, 1950
 • Norsk grafikk siden sist, Oslo Kunstforening, 1956
 • Norske grafikeres utstilling, 1956
 • Nordisk Grafikkunions utstilling, 1956
 • Unge Kunstneres Samfunn Jub.utstilling, Kunstnernes Hus, 1957
 • Nordisk Grafikkunions utstilling, 1958
 • Norske grafikeres utstilling, 1958-1959
 • Norske grafikeres utstilling
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutstilling, 1959-1963
 • Nordisk Grafikkunions utstilling, 1960
 • Nordisk Grafikkunions utstilling, 1967
 • 1964
 • 1967
 • Riksgalleriets grafikkutstilling, 1967-1970
 • Nordisk Grafikkunions utstilling, 1975
 • Seljordutstillingen, 1975
 • Seljordutstillingen, 1977

Separatutstillinger

 • Namsos Kunstforening, 1959
 • Namsos Kunstforening, 1968
 • Kunstnerforbundet, 1961
 • Kunstnerforbundet, 1967
 • Permanenten, Oslo, 1969
 • Skiens Kunstforening
 • Trondheim Kunstforening
 • Stavanger Kunstforening

Gruppeutstillinger

 • Unge Kunstneres Samfunn, 1958
 • Ålesund Kunstforening, 1968
 • 3 grafikere viser norsk landskap, Gall. Norske grafikere, 1975

Eget forfatterskap

 • Form og forming III, Oslo, 1970, (Universitetsforlaget)
 • Veien til fremtiden I-II, Oslo, en artikkel om tegning i læreverket

Litteratur

 • Namdal Arbeiderblad, 14.11.1959
 • Nordtrøndelag og Namdalen, 13.11.1959
 • 106 norske grafikere, Oslo, 1965, s. 14 (ill.)
 • Studentene fra 1941, Oslo, 1966, s. 36–37 (portr.foto)
 • Arbeiderbladet, 15.09.1967, (ill.)
 • Katalog Bernhard Berbom, 09.1967, (ill.), Kunstnerforbundet
 • Morgenbladet, 16.09.1967, (ill.)
 • Katalog Bernhard Berbom, 11.1969, (2 ill.), Permanenten
 • Dagbladet, 04.11.1969, (ill.)
 • Morgenbladet, 04.11.1969
 • T. Rosseland, i Vårt Land, 10.11.1969
 • Aftenposten, 13.11.1969
 • Verdens Gang, 14.11.1969, (ill.)
 • Kunst og Kultur, register 1910–67, Oslo, 1971, s. 65, 178
 • Kunst og Kultur, 1968, s. 32
 • Kunst og Kultur, 1970, s. 120
 • Kunst og Kultur, 1976, s. 62
 • Aftenposten, 21.01.1971, (portr.foto)
 • R. Rude, Norske grafikere, Oslo, 1973, s. 19 (ill.), 89, tilrettelagt av S. Helliesen
 • H. Kristiansen, Trondhjems Kunstforening 1945–1970, Trondheim, 1973, s. 72
 • Grafikk-lyrikk, Oslo, 1974
 • L. østby, Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, s. 257
 • Norske grafikere i dag, Oslo, 1979, s. 48 (ill. portr. foto)

Faktaboks

Bernhard Berbom