grafiker, tegner og maler

Bernhard Berbom

Faktaboks

Bernhard Berbom
Berbom, Bernhard Kaare Broch
født:
21. januar 1921, Odda, Hardanger
død:
7. juni 2001, Oslo

B. er mest kjent som grafiker. Han dyrker først og fremst tresnittet, men har også utført litografier og raderinger. I sine trykk, ofte norske landskaper med figurer, utført i en dekorativt forenklet, realistisk uttrykksform, noe beslektet med Ragnar Kraugeruds, er B. opptatt av fortellingen, de menneskelige faktorer. Hans malerier er sterkere abstrahert, mer flatebetonet, i høyere grad konsentrert om det rent artistiske, først og fremst fargen. Mens B.s fargetresnitt er duse i koloritten, anvender han i sine malerier gjerne mange og sterke spektraltoner, ofte med blått som dominantfarge.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Hildur Erika Westgaard
 • Gunnar Odd Broch Berbom, sivilingeniør

Gift med

 • 1962 med Sarita Elisabeth Dorph, musikkpedagog (f. 28.10.1930)

Utdannelse

 • Bjarne Engebrets malerskole 1942, elev av Rolf Rude
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under Carl von Hanno (som også var hans lærer privat), Thorbjørn Lie-Jørgensen, Chrix Dahl og Sverre Pettersen 1944–46
 • ved malerverkstedene på Edderkoppen revyteater under Oliver Neerland og Det Norske Teatret under Arne Valentin 1947–49
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Jean Heiberg, Aage Storstein og Per Krohg 1949–51
 • Statens Sløyd- og Tegnelærerskole, Notodden 1954–55

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Schäffers legat 1956
 • Grosserer Th. Henrichsens legat 1958
 • Namdalsstipend 1959
 • Benneches legat 1960
 • Lorch-Schives og hustrus legat 1961
 • Statens ett-årige arbeidsstipend 1962
 • Statsstipend (som lærer) 1964
 • Statens reisestipend 1971
 • Aldegräver Gesellschafts grafikerstipend 1971
 • Statens garantiinntekt fra 1977
 • Studiereiser til Storbritannia og Frankrike 1948–49 og 1964
 • Våren 1949 i Sør-Frankrike og Italia (sammen med Gunnvor Advocaat, Inger Sitter og Øistein Thurman)
 • videre i Paris 1951 og -55
 • Italia 1952
 • Spania 1961
 • Tyskland 1964
 • Finland 1967
 • Cannes 1972

Stillinger, medlemskap og verv

 • lærer i tegning, forming og skrivning/skriftforming ved Kristelig Gymnas, Oslo Lærerskole og Sagene Lærerskole 1955–75
 • Lektor i forming ved Pedagogisk Høygskole fra 1976
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Foreningen Norske Grafikere
 • Unge Kunstneres Samfunn
 • Landsforeningen Norske Malere
 • Styremedlem Unge Kunstneres Samfunn 1956
 • kasserer Foreningen Norske Grafikere 1956–60
 • medlem Den faste Jury (tegning og grafikk) 1968–70
 • medlem Det Sakkyndige Råd for åndsverker 1971

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo med grafikk (fargetresnittene Hvilende person og En fremmed, begge 1967)
 • Riksgalleriet
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Namsos Faste Galleri
 • Rana Faste Galleri
 • Ringerike Kunstforening
 • Sarpsborg Kunstforening
 • Modum Kunstforening
 • Norsk kulturråd
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • UD
 • Oslo Skolestyre
 • Landslaget Kunst i Skolen
 • Universitetsbiblioteket, Oslo
 • Berg høyere skole
 • Aldegräver Gesellschaft i Hamburg
 • Oregon State University, USA

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1953
 • Høstutstillingen, 1955-1957
 • Høstutstillingen, 1959-1964
 • Høstutstillingen, 1966-1973
 • Høstutstillingen, 1975-1978
 • N.-n. utstilling, 1952
 • Vestlandsutstillingen, 1970
 • Sørlandsutstillingen, 1970
 • Sørlandsutstillingen, 1972-1974
 • Østlandsutstillingen, 1979
 • NGFs Jub.utstilling, Kunstnernes Hus, 1950
 • Norsk grafikk siden sist, Oslo Kunstforening, 1956
 • Norske grafikeres utstilling, 1956
 • Nordisk Grafikkunions utstilling, 1956
 • Unge Kunstneres Samfunn Jub.utstilling, Kunstnernes Hus, 1957
 • Nordisk Grafikkunions utstilling, 1958
 • Norske grafikeres utstilling, 1958-1959
 • Norske grafikeres utstilling
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutstilling, 1959-1963
 • Nordisk Grafikkunions utstilling, 1960
 • Nordisk Grafikkunions utstilling, 1967
 • 1964
 • 1967
 • Riksgalleriets grafikkutstilling, 1967-1970
 • Nordisk Grafikkunions utstilling, 1975
 • Seljordutstillingen, 1975
 • Seljordutstillingen, 1977

Separatutstillinger

 • Namsos Kunstforening, 1959
 • Namsos Kunstforening, 1968
 • Kunstnerforbundet, 1961
 • Kunstnerforbundet, 1967
 • Permanenten, Oslo, 1969
 • Skiens Kunstforening
 • Trondheim Kunstforening
 • Stavanger Kunstforening

Gruppeutstillinger

 • Unge Kunstneres Samfunn, 1958
 • Ålesund Kunstforening, 1968
 • 3 grafikere viser norsk landskap, Gall. Norske grafikere, 1975

Eget forfatterskap

 • Form og forming III, Oslo, 1970, (Universitetsforlaget)
 • Veien til fremtiden I-II, Oslo, en artikkel om tegning i læreverket

Litteratur

 • Namdal Arbeiderblad, 14.11.1959
 • Nordtrøndelag og Namdalen, 13.11.1959
 • 106 norske grafikere, Oslo, 1965, s. 14 (ill.)
 • Studentene fra 1941, Oslo, 1966, s. 36–37 (portr.foto)
 • Arbeiderbladet, 15.09.1967, (ill.)
 • Katalog Bernhard Berbom, 09.1967, (ill.), Kunstnerforbundet
 • Morgenbladet, 16.09.1967, (ill.)
 • Katalog Bernhard Berbom, 11.1969, (2 ill.), Permanenten
 • Dagbladet, 04.11.1969, (ill.)
 • Morgenbladet, 04.11.1969
 • T. Rosseland, i Vårt Land, 10.11.1969
 • Aftenposten, 13.11.1969
 • Verdens Gang, 14.11.1969, (ill.)
 • Kunst og Kultur, register 1910–67, Oslo, 1971, s. 65, 178
 • Kunst og Kultur, 1968, s. 32
 • Kunst og Kultur, 1970, s. 120
 • Kunst og Kultur, 1976, s. 62
 • Aftenposten, 21.01.1971, (portr.foto)
 • R. Rude, Norske grafikere, Oslo, 1973, s. 19 (ill.), 89, tilrettelagt av S. Helliesen
 • H. Kristiansen, Trondhjems Kunstforening 1945–1970, Trondheim, 1973, s. 72
 • Grafikk-lyrikk, Oslo, 1974
 • L. østby, Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, s. 257
 • Norske grafikere i dag, Oslo, 1979, s. 48 (ill. portr. foto)