B. er mest kjent som grafiker. Han dyrker først og fremst tresnittet, men har også utført litografier og raderinger. I sine trykk, ofte norske landskaper med figurer, utført i en dekorativt forenklet, realistisk uttrykksform, noe beslektet med Ragnar Kraugeruds, er B. opptatt av fortellingen, de menneskelige faktorer. Hans malerier er sterkere abstrahert, mer flatebetonet, i høyere grad konsentrert om det rent artistiske, først og fremst fargen. Mens B.s fargetresnitt er duse i koloritten, anvender han i sine malerier gjerne mange og sterke spektraltoner, ofte med blått som dominantfarge.