M. er utdannet som billedhugger i Frankrike, og eksperimenterer innen flere teknikker og uttrykksformer. I 1980 viste han seg som maskemaker. Han var opptatt av masken som gjenstand, et skulpturelt objekt som bærer spor av menneskets indre liv, og ønsket også å finne fram til masken bak masken vi bærer til daglig. H.s masker gir uttrykk for lidelse og protest, men også satire og humor. De er collager av utklipp og hverdagsgjenstander som skjell, eggeskall, flaskeskår, fjær, trebiter, mose eller gafler og spiker, som i Kampmaske. Lidelse er en blek maske montert på en sort bunn med hengslede sidefelter som kan lukkes for. På sine maskeutstillinger hadde M. også plassert objekter som munner, neser, øyne osv. i montre som på et antropologisk museum.