L. var med i starten av fellesverkstedet Myren Grafikk i 1975. Hans grafiske arbeider var raske figurative skisser og halvabstrakte komposisjoner, gjerne med en ironisk samfunnskommentar. Av L.s malerier merket man seg bl.a. Strengespill (1976, Norsk kulturråd) og Debutanten (1977), begge figurative og ekspressive, men særlig i Debutanten var den figurative form i ferd med å oppløse seg. Fra 1979 har han deltatt i utstillingsgruppen Provins, en gruppe akademielever med tilknytning til fransk og amerikansk samtidskunst. I sine malerier fra 1979 og -80 arbeidet L. med det abstrakte, maleriske skriftspråk, såkalt action painting. Han laget også collager med avisklipp og høyt oppdrevet fargebruk. Til dette formspråk tilførte han en ny dimensjon med en serie store lerreter under fellestittel Den grønne strek - en hyldest (1981, Kunstnernes Hus, Oslo). Her brukte han et av Henri Matisse' tidlige portretter og presenterte alternative maleriske fortolkninger av det voldsomt forstørrede motivet. L. har også arbeidet som scenograf for Christianssands Amatørteaters gruppeoppsetninger av bl.a. Beretning for et akademi av Franz Kafka (1978) og Trollspeil av Peder Cappelen (1980). Til den siste forestillingen laget han 100 originalplakater i fri fargestrek. Av sort-hvittarbeider har han de senere år vesentlig laget tusjtegninger i stort format.