Om vintrene fra 1833 fulgte B. undervisningen ved Akademiets arkitektklasse i København under professor Gustav Friedrich Hetsch, selv om han fra samme år hadde bosatt seg i Christiania og senere opprettet sin praksis der. B.s arbeider særpreges av stor byggekyndighet. Oppførelsen av Karl Johans gate 39 for generalkonsul Jacob Faye var den første bygård i Christiania i 4 etasjer, siden Johan Pipers mislykkede forsøk med Rådhusgata 15 i 1765. Han var murmester ved oppførelsen av Oscarshall og Stortinget og byggeleder for Rikshospitalet i 1870. For Kirkedepartementet utarbeidet B. tegninger til enkle og dekorfattige skolehus på landet. I egenskap av arkitekt og selvstendig utøvende byggmester, oppførte B. bygninger av monumental karakter som stilmessig står i overgangen mellom klassisisme og nyrenessanse. Han gjorde også tidlig bruk av upusset tegl.