Faktaboks

Thøger Leonard Binneballe
Født
1815, København
Død
1900, Sørø, Danmark

Om vintrene fra 1833 fulgte B. undervisningen ved Akademiets arkitektklasse i København under professor Gustav Friedrich Hetsch, selv om han fra samme år hadde bosatt seg i Christiania og senere opprettet sin praksis der. B.s arbeider særpreges av stor byggekyndighet. Oppførelsen av Karl Johans gate 39 for generalkonsul Jacob Faye var den første bygård i Christiania i 4 etasjer, siden Johan Pipers mislykkede forsøk med Rådhusgata 15 i 1765. Han var murmester ved oppførelsen av Oscarshall og Stortinget og byggeleder for Rikshospitalet i 1870. For Kirkedepartementet utarbeidet B. tegninger til enkle og dekorfattige skolehus på landet. I egenskap av arkitekt og selvstendig utøvende byggmester, oppførte B. bygninger av monumental karakter som stilmessig står i overgangen mellom klassisisme og nyrenessanse. Han gjorde også tidlig bruk av upusset tegl.

Familierelasjoner

Gift med

 • 1845 med Sophie Thomle

Stillinger, medlemskap og verv

 • Kommunepolitiker i ca. 30 år og medlem av en rekke kommisjoner som krevde teknisk kyndighet (f.eks. for Trefoldighetskirken og Christiania reguleringskommisjon)
 • Medstifter av bl.a. Håndverks- og Industriforeningen
 • Kirkedepartementets konsulent i bygningsfaget (Stortinget og Rikshospitalet)

Priser, premier og utmerkelser

 • Oscar 2.s medalje i gull for fortjensfull virksomhet, 1889

Utførte arbeider

 • Leiegård Karl Johans gate 39 (1844)
 • Bygårdene Torggt. 4, (1861) og Torggt. 13 b og 18 (1860-årene
 • Torggt. 16 (Bad) (1861)
 • Villaformete leiegårder Wergelandsveien 27 (1864)
 • Drammensveien 21 (1866), (nå Norske Liv)
 • Drammensveien 19 (1867) (ombygd for Nobelinstituttet av C. og J.H. Berner, 1904–05)
 • Kristian Augusts gate 59 (påbygg) (1854)
 • St. Olavs gate 33 (Ny Slots Gade 13)
 • St. Olavs gate 35 (Ny Slots Gade 17) (1850-årene)
 • Drammensveien 5 (1868)

Litteratur

 • Allers Familie Journal, 1901, tillegg 4 (nekrolog)
 • Deichmanske bibliotek: Register til Norges tidsskrifter, (Kristiania, 1911, s. 72, bd.2
 • Røsoch, H., Christiania Sparebank, Christiania, 1922, s. 130
 • Røsoch, H., På vandring i Christiania, Oslo, 1953, registers.382
 • Fett, H., Vår hovedstad tar form, Oslo, 1954, s.132
 • Berg, Arno, Det gamle Christiania, Oslo, 1955, s.73
 • Hamran, U., Villastrøget fra 1840-årene "bag Slottet", St. Halvard, 1963, s. 49–84
 • Oslo Byleksikon, Oslo, 1966, s. 203, 292 og 310
 • Tschudi Madsen, S., Statsråd Astrups villa på Drammensveien, Oslo, 1966, s. 18
 • Pedersen, B. S., Akersgaten, Oslo, 1967, s. 71
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, Oslo, 1933, s. 75
 • Polyteknisk Tidsskrift, 1862, s. 116–117
 • Polyteknisk Tidsskrift, 1868, s. 207
 • St. Halvard., Oslo, 1956, s. 19, register bd
 • Teknisk Ukeblad, 1885, s. 175
 • Teknisk Ukeblad, 1898, s. 706
 • Morgenbladet, 16.12.1900, (nekrolog)

Arkivalia

 • Bjerkek, O. P., Vår Frelsers Kirke og Trefoldighetskirken i Oslo, Universitetet i Oslo, 1977, register s. 356, magistergradsavhandling