Faktaboks

Hugo Friis Zahl
Født
8. juli 1898, Bergen
Død
23. mars 1966, Oslo

Z. arbeidet hos flere arkitekter i Stockholm i løpet av studietiden og det følgende halve år; i 1924 var han ansatt hos arkitekt Nicolai Beer i Oslo og i 1929 var han medarbeider i et av arkitekt Fredrik Konow Lunds prosjekter. Han opprettet eget arkitektkontor i Oslo 1931 sammen med Einar Piene under navnet Piene & Zahl. Z. ble uteksaminert fra Det norske arkitektakademi med den beste avsluttende oppgave og høstet mange lovord for sin beherskelse av det klassisistiske formspråk. Han har gjennom store deler av sitt liv utført en lang rekke oppmålinger av eldre bebyggelse, bl.a. for Riksantikvaren. Han har også vært arkitekt for en del restaureringsarbeider som vanligvis preges mer av vilje til å være historisk korrekt og til å rekonstruere enn til å sette et sterkt personlig preg på kulturminnene.

Utdannelse

 • Tre år Bergens tekniske aftenskole og tegnekurs samme sted
 • Bergen kunsthåndverkskole 3 år
 • assistent hos arkitekt Frølich, Bergen 4 år
 • Kungl. tekniska Högskolan, Stockholm fra 1921, eksamen 1923
 • Det norske arkitektakademi, Oslo 1924–25

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Eides sommerstipend 1919
 • Schäffers legat 1921
 • tre stipend fra Bergen ca. 1921–23
 • statens reisestipend 1924
 • Schirmers legat 1924
 • Houens legat 1929

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Oslo Arkitektforening fra 1925

Priser, premier og utmerkelser

 • A. C. Houens medalje som beste elev ved Det norske arkitektakademi 1925

Utførte arbeider

 • Restaureringer: Fjotland kirke, Kvinesdal (1931-36) sammen med Ulrik Hendriksen
 • Høvåg kirke, Lillesand (1932-34)
 • Ny orgelfasade og restaurering av galleribrystning, Jevnaker kirke (1937)
 • Plassering av gammelt inventar, ombygging av interiør, Ullern kirke, Sør-Odal (1945-51)
 • Restaurering av kongestolen m.m., Kongsberg kirke (1960). Se også E. Piene.
 • Ny bygning for Nobelinstituttet, Oslo (1924)
 • Akademi og utstillingsbygninger ved Frogner Hovedgård, Oslo (1925)
 • Restaureringsplan, Harkmark kirke, Mandal (1930) og Valle kirke, Sør-Audnedal (1931) begge sammen med Ulrik Hendriksen
 • Restaureringsplan, Vang kirke, Hedmark (1950)

Litteratur

 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Årbok, registerbd, 1963, s. 389
 • Byggekunst, 1919-1920, s. 66, 172
 • Byggekunst, 1923, s. 167–68 (ill.)
 • Byggekunst, 1924, s. 79, 82-83 (ill.)
 • Byggekunst, 1925, s. 95, 97, 99 (ill.), 103
 • Byggekunst, 1929, s. 1–9 (ill.), 16. Se også Einar Piene

Faktaboks

Hugo Friis Zahl