Z. arbeidet hos flere arkitekter i Stockholm i løpet av studietiden og det følgende halve år; i 1924 var han ansatt hos arkitekt Nicolai Beer i Oslo og i 1929 var han medarbeider i et av arkitekt Fredrik Konow Lunds prosjekter. Han opprettet eget arkitektkontor i Oslo 1931 sammen med Einar Piene under navnet Piene & Zahl. Z. ble uteksaminert fra Det norske arkitektakademi med den beste avsluttende oppgave og høstet mange lovord for sin beherskelse av det klassisistiske formspråk. Han har gjennom store deler av sitt liv utført en lang rekke oppmålinger av eldre bebyggelse, bl.a. for Riksantikvaren. Han har også vært arkitekt for en del restaureringsarbeider som vanligvis preges mer av vilje til å være historisk korrekt og til å rekonstruere enn til å sette et sterkt personlig preg på kulturminnene.