W. var mest aktiv som tegner og vakte oppmerksomhet på Tegnerforbundets utstillinger i 1918-19 for sine dyrestudier, spesielt av hester og hunder.