G. tok 1952 magistergraden i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo med avhandlingen Studier i norsk tegnekunst fra klassisisme til naturalisme og var fra 1954 konservator ved Eidsvollminnet. Som billedkunstner rettet interessen hans seg først mot maleri og grafikk, men fra 1959 samlet han seg om jernskulptur. Han fikk vesentlige impulser fra helleristningenes skip og figurer, som han skapte om til store dekorative komposisjoner, hvor det flate jern avtegner seg silhuettaktig mot veggen. Maritime dekorasjoner av dette slag ble 1965 innkjøpt til NALs Sagafjord, senere til Vistafjord. G. utførte også figurale jernrelieffer som var uavhengige av forbildene fra helleristninger, foruten nonfigurative, frittstående jernskulpturer, tildels med en utpreget romlig virkning som i Arkitektur (Høstutstillingen, Oslo 1965).