Faktaboks

Carl Gunnarsson
Gunnarsson, Carl Bengt
Født
29. januar 1924, Oslo
Død
21. desember 1971, Eidsvoll

G. tok 1952 magistergraden i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo med avhandlingen Studier i norsk tegnekunst fra klassisisme til naturalisme og var fra 1954 konservator ved Eidsvollminnet. Som billedkunstner rettet interessen hans seg først mot maleri og grafikk, men fra 1959 samlet han seg om jernskulptur. Han fikk vesentlige impulser fra helleristningenes skip og figurer, som han skapte om til store dekorative komposisjoner, hvor det flate jern avtegner seg silhuettaktig mot veggen. Maritime dekorasjoner av dette slag ble 1965 innkjøpt til NALs Sagafjord, senere til Vistafjord. G. utførte også figurale jernrelieffer som var uavhengige av forbildene fra helleristninger, foruten nonfigurative, frittstående jernskulpturer, tildels med en utpreget romlig virkning som i Arkitektur (Høstutstillingen, Oslo 1965).

Familierelasjoner

Sønn av

 • Carl Bjørge Gunnarsson, disponent (1897 - 1964)
 • Valborg Bengtsson (1887 - 1960)

Gift med

 • 1968 med Anne-Lise Venger (f. 1927)

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 1943-45 og 1952
 • Académie Ranson, Paris 1954-55
 • Statens Teknologiske Institutt, Oslo 1962

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Fransk statsstipend 1954-55
 • Frankrike, Italia og England 1948
 • Frankrike og Spania 1954-55
 • Tyskland, Sveits og Østerrike 1958
 • England 1962

Stillinger, medlemskap og verv

 • Konservator og intendant Eidsvollsminnet 1954-1971
 • formann i Eidsvoll Kunstforening 1960-70

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Dekorasjoner i jern på skipene Sagafjord (1965) og Vistafjord
 • Gjerdrum aldersheim
 • Eidsvoll aldersheim
 • Eidsvoll kino

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Holst Halvorsens Kunsthandel, Oslo, 1964
 • Eidsvoll, 1965
 • Eidsvoll, 1972

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1965
 • Høstutstillingen, Oslo, 1970

Eget forfatterskap

 • Studier i norsk tegnekunst fra klassisisme til naturalisme, 1952
 • Nyere norsk grafikk, Kunst og Kultur, 1954, s. 237-248
 • Fra Flintoe til Skredsvig, Årbok for Den Norske Turistforening, Oslo, 1956, s. 53-67
 • Prinsippene for ominnredningen av Eidsvollsbygningen, Museumsnytt, 1958, nr. 2 s. 9-12

Litteratur

 • Arbeiderbladet, 09.10.1964
 • Eidsvold Blad, 31.03.1965
 • Michelet, J.F., i Verdens Gang, 20.10.1964
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 23.10.1964
 • Hougen, P., i Dagbladet, 26.10.1964
 • Parmann, ø., Norsk skulptur gjennom femti år, Oslo, 1969, s. 269