Etter endt utdannelse bosatte H. seg i Kristiania i 1881. De følgende tre år arbeidet han dels som byggeleder, dels som arkitekt. I 1884 ble han ansatt som overlærer ved Skiens tekniske aftenskole og opprettet dessuten egen arkitektpraksis i byen. I perioden 1890–1918 var han overlærer i husbygging ved Kristiania tekniske skole, samtidig som han arbeidet som selvstendig arkitekt i Kristiania. Både her og i Skien har H. hatt mange store byggeoppgaver. Han har dessuten oppført kirker i andre landsdeler, og utført noen restaureringsarbeider. I Skien var han etter storbrannen 1886 en av de få arkitekter med egen praksis. Følgelig kom han til å få en rekke forskjellige oppgaver de kommende år. Han satt f.eks. i byggekomitéen for oppførelse av ny kirke og laget planer til ominnredning av et bedehus til midlertidig kirke sammen med to andre privatpraktiserende arkitekter, Andreas Fredrik Bugge og Sjøstedt. Også andre oppgaver utførte han sammen med dem. Det første kommunale bygg som ble gjenreist etter brannen, Brannstasjonen, var tegnet av H. Av hans andre arbeider i Skien kan nevnes to bankbygg, Skiensfjordens Creditbank og Skiens Sparebank. De er meget tidstypiske bygg i internasjonal historisme. Den sistnevnte har stilelementer fra sengotikk og renessanse, hjørnetårn med kobbertekket tårnhette og høyt spir, mange små arker og takoppbygg lignende gotiske gavler, dessuten mange dekorative detaljer. I Kristiania tegnet han to bankbygg for Centralbanken. Det eldste ligger i Tollbugt. og er fra 1902. Her har H. søkt å lage et bygg i nasjonal stil. Utgangspunktet for de dekorative elementer er norsk middelalderkunst, og fasadene er forblendet med norsk, grovt tilhugget sandstein, for første gang brukt som forblendingstein i Norge. Centralbankens nye bygg i Kirkegt. (nå Fellesbanken) ble først fullført etter hans død. Det ble påbegynt 1912 og er det bygg hvor hans interesse for og kunnskap om bygningskonstruksjon kommer klarest til uttrykk. Bygningen var en av de første i Oslo med jernskjelett. I eksteriøret er sokkeletasjen forblendet med grovt tilhugget granitt, mens fasaden for øvrig er glattpusset med pilastre og andre klassisistiske detaljer. Men det som fremfor alt karakteriserer dette bygg, er det avrundete voluminøse hjørnetårnet med kobbertekket hette og spir. H. er blitt tilskrevet en del bygg som er tegnet av hans sønn Valdemar Scheel H., f.eks. Sjømannshjemmet i Stavanger.