Faktaboks

Sverre Hjertsen
før 1945 Hjertsen-Johansen; Hjertsen, Sverre Olav
Født
28. november 1909, Lier
Død
23. april 1968, Bærum

H. drev som malermester i flere år og debuterte som maler før han hadde fullført sin formelle utdannelse som kunstner. Han malte hovedsakelig landskaper, men også interiører og figurkomposisjoner. De tidligste landskapsbilder med motiver fra Telemark er litt tunge og dystre i fargen og syns påvirket av Harald Kihle. Formspråket er en forenklet naturalisme. Etter et besøk i Paris i 1948 ble hans teknikk og uttrykksform dristigere og fargen mer robust og konsentrert. Fra 1950-årene arbeidet han gjerne med motiver fra Lista, hvor selve landskapet har den forenklede form han søkte. Linjene i det bølgende landskapets brungule og grønne teiger brytes bare av et par brune kuer, et steingjerde, noen hus eller et enkelt tre. Typiske bilder er Disig vær, Landskap fra Lista, Gråvær, Rare skyer og Sommerkveld.

I midten av 50-årene arbeidet H. seg fram mot et mer variert uttrykk og en større gjennomarbeidelse av motivet. Han viste enkelte solid komponerte og fargemessig fine figurkomposisjoner som Karsja og 5 og 13 år. De fleste landskapsmotiver var fra Risør, med kystmotiver som Siv, Strandblomster og Solbrytning.

H.s lett abstraherte bilder fra 50- og 60-årene er bygd på naturopplevelser. Fargen ble ofte lagt tynt på i laserende strøk på en undermaling som fikk spille med. H. utmerket seg gjennom hele sin produksjon ved en utsøkt håndverksmessig utførelse. Det kan imidlertid av og til virke som om den tekniske ferdighet fortrengte hans opplevelse av motivet. Bildene har gjennomgående en frisk og variert fargebruk. Gode bilder fra H.s siste periode er bl.a. Felespiller, med kubistisk planforskyvning, men impresjonistisk utforming av hovedmotivet; følsomme naturskildinger som Himmel og hav og Vinter i Bærum, og figurkomposisjoner som Kvinne og speil, Barnevakt, Tre barn, Brevet og Venninner. De tre siste arbeider viser H.s evne til å få fram det friske, umiddelbare og litt kluntete i sine barneskildringer.

I 1950 begynte H. å arbeide med tresnitt. Særlig fargetresnittet tvang ham til en økonomisering med farger og formuttrykk som gjorde tresnittene mer presise enn maleriene. Han laget arbeider med så forskjellig uttrykk som det Revold-inspirerte Til fiskefeltet, det store grålige Fra Skrova i Lofoten og de lett kubistiske fuglene i Forelsket.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Jørgen Hjertsen
 • Margit Ottesen

Gift med

 • Dagmar Marie Pedersen

Utdannelse

 • Bjarne Engebrets malerskole 1944
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Jean Heiberg 1946–48

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens arbeidsstip. 1949, -55 og -61
 • Lorch-Schives legat 1953
 • Schlytters legat 1953
 • Namdalsstip. 1955
 • Opphold i Paris 1948
 • Italia 1951
 • Spania 1953
 • Sør-Afrika 1955–56
 • Reiser til England, Nederland, Belgia og Skandinavia

Stillinger, medlemskap og verv

 • Undervisning i Arbeidernes Kunstsirkel i Oslo gjennom flere år

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Moss Kunstgalleri
 • Drammens Kunstforening Faste Galleri
 • Norges Bank
 • Riksgalleriet
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Bærum kommune
 • Bergen, Namsos, Sandefjord og Sarpsborg kunstforeninger

Utstillinger

Ikke Angitt

 • Løkke, 1942
 • Oslo Kunstforening, 1943
 • Grand Hotell, 1943
 • Drammens Kunstforening, 1945
 • Drammens Kunstforening, 1948
 • Drammens Kunstforening, 1955
 • Drammens Kunstforening, 1957
 • Drammens Kunstforening, 1961
 • Drammens Kunstforening, 1966
 • Trondheim Kunstforening, 1948
 • Trondheim Kunstforening, 1957
 • Skiens Kunstforening, 1945
 • Skiens Kunstforening, 1947
 • Skiens Kunstforening, 1948
 • Moss Kunstforening, 1945
 • Stavanger Kunstforening, 1946
 • Bergens Kunstforening, 1946
 • Bergens Kunstforening, 1955
 • Bergens Kunstforening, 1964
 • Bodø Kunstforening, 1949
 • Tromsø Kunstforening, 1950
 • Unge Kunstneres Samfunn, 1950
 • Kunstnerforbundet, 1954
 • Kunstnerforbundet, 1966
 • Namsos Kunstforening, 1955
 • Hamar Kunstforening, 1958
 • Permanenten, Kunstnernes Hus, 1960
 • Permanenten, Kunstnernes Hus, 1963
 • Kultur og Minne, 1960
 • Aalesunds Kunstforening, 1963
 • Minneutst., Oslo Kunstforening, 1969
 • Høstutstillingen, 1946
 • Høstutstillingen, 1948
 • Høstutstillingen, 1950
 • Høstutstillingen, 1951
 • Høstutstillingen, 1952
 • Høstutstillingen, 1953
 • Høstutstillingen, 1955
 • Høstutstillingen, 1956
 • Seks østlandsmalere, Trondheim Kunstforening, 1944
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., Unge Kunstneres Samfunn, 1954
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., Unge Kunstneres Samfunn, 1955
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., Unge Kunstneres Samfunn, 1959
 • Unge Kunstneres Samfunn, 1957
 • Norsk Grafikkunion, 1956
 • Norsk Grafikkunion, 1958
 • Nordisk Grafik, 1960
 • Namdalsstipendiater, Unge Kunstneres Samfunn, 1961
 • Norwegische Graphik der Gegenwart, 1962
 • Grafika Norweska, 1966
 • Norsk Grafikkunion, 1967

Litteratur

 • Asker og Bærums Budstikke, 18.12.1942
 • Oplendingen, 17.12.1943
 • Clausen, E., i Fremtiden, 22.10.1945
 • Alsvik, H., i Drammens Tidende, 26.10.1945
 • Telemark Arbeiderbladet, 13.11.1945
 • Lund, E., i Fremtiden, 11.11.1948
 • Alsvik, H., i Drammens Tidende, 13.11.1948
 • Wankel Maseng, F., i Asker og Bærums Budstikke, 20.11.1950
 • Stenstadvold, H., i Aftenposten, 21.11.1950
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 22.11.1950
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 22.11.1950
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 23.11.1950
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 23.11.1950
 • Kvalvaag, O., i Vårt Land, 23.11.1950
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 21.09.1954
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 23.09.1954
 • A. J. Aas, i Aftenposten, 24.09.1954
 • C. B. Gunnarsson, i Dagbladet, 27.09.1954
 • Moen, A, i Arbeiderbladet, 28.09.1954
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 30.09.1954
 • Alsvik, H., i Drammens Tidende/Buskeruds Blad, 22.01.1955
 • Flønes, O., Grimelund, J. J., Trondhjems kunstforening 1845–1945, Trondheim, 1955, s. 236
 • i Hamar Stiftstidende, 11.02.1958
 • Hamar Arbeiderbladet, 12.02.1958
 • Morgenbladet, 14.02.1960
 • Arbeiderbladet, 17.02.1960
 • Verdens Gang, 17.02.1960
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 29.02.1960
 • Sarpen, 22.10.1960
 • Asker og Bærums Budstikke, 10.11.1961, (ill.)
 • Drammens Tidende/Buskeruds Blad, 21.10.1961, (ill.)
 • Hauerbach, M. W., i Fremtiden, 27.10.1961
 • Alsvik, H., i Drammens Tidende/Buskeruds Blad, 28.10.1961
 • Sunnmørsp., 12.03.1963, (ill.)
 • Sunnmøre Arbeideravis, 15.03.1963, (ill.)
 • i Morgenposten, 23.11.1963
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 25.11.1963
 • Kyllingstad, S., i Nationen, 27.11.1963
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 29.11.1963
 • , Rønning Johannesen, O., For den bildende kunst. Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, s. 143, 144, 148
 • Lystad, M., i Stavanger Aftenblad, 03.12.1965, (ill.)
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, register (ill.)
 • Aftenposten, 04.02.1969
 • Durban, A., i Morgenposten, 06.02.1969
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 10.02.1969
 • Dæhlin, E., i Morgenbladet, 15.02.1969
 • Rosseland, I., i Vårt Land, 20.02.1969
 • Kyllingstad, S., i Nationen, 21.02.1969
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 207
 • Kunst og Kultur, 1970, s. 55
 • Kristiansen, H., Trondhjems Kunstforening 1945–1970, Trondheim, 1973, register

Faktaboks

Sverre Hjertsen