Faktaboks

Thoralv Sundt-Ohlsen
SUNDT-Hansen, Hans Henrik Thoralv
Født
29. mars 1884, Kristiania
Død
19. mars 1948, Oslo

S.-O.s landskapsbilder var teknisk dyktig utført, men var både i motiver og malemåte tydelig påvirket av Amaldus Nielsen. Enkelte skjærgårdsmotiver og vinterbilder, som Marssol og Tåkestemning (1913) og I mai og Bjerkeli i morgensol (1916), er friskere og mer personlig sett. Senere bilder kan minne om Frits Thaulow og Frederik Collett. S.-O. malte mange motiver fra Bærum, Sørlandet og Hemsedal (1930-årene), enkelte også fra Finnmark. Han malte dessuten flere portretter og laget landskapsraderinger, bl.a. etter malerier av Amaldus Nielsen. S.-O.s tidligste arbeider var signert Thoralv Henrik Ohlsen.

Familierelasjoner

Sønn av

Gift med

 • valborg Balke, maler

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole
 • Statens Kunstakademi, Kristiania, forskolen 1909–10
 • Elev av Christian Krohg privat 1910
 • Kunstakademiet i København under Viggo Johansen og Julius Paulsen 1911–14
 • Antagelig elev av Amaldus Nielsen

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Finnes legat 1908, -09
 • Studieopphold i København 1911–14

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Oslo Bymuseum
 • Bergen Billedgalleri
 • Haugesund Billedgalleri

Illustrasjonsarbeider

 • Årsmappe Norsk Forening for Grafisk Kunst 1909

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1904
 • Høstutstillingen, 1914-1916
 • Høstutstillingen, 1920
 • Høstutstillingen, 1923
 • Høstutstillingen, 1927
 • Høstutstillingen, 1929
 • Høstutstillingen, 1931
 • Unge Kunstneres Samfunn-utst., Kunstnernes Hus, Oslo, 1935-1936
 • Høstutstillingen, 1933

Separatutstillinger

 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1910
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1911
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1913
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1916
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1920
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1926
 • Bergen Kunstforening, 1912
 • Stavanger Kunstforeninger, 1912
 • Stavanger Kunstforening, 1919
 • Stavanger Kunstforening, 1922
 • Oslo Kunstforening, 1934

Portretter

 • Selvportrett (olje, privat eie)

Litteratur

 • Aftenposten, 04.11.1911
 • Aftenposten, 28.10.1913
 • Haug, K., Aftenposten, 07.11.1916
 • Tidens Tegn, 26.10.1913
 • Morgenbladet, 28.10.1913
 • Morgenbladet, 09.11.1916
 • Morgenbladet, 19.02.1920
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 29.10.1913
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 12.11.1916
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 18.02.1920
 • Norske Intelligenssedler, 08.11.1916
 • Social-Demokraten, 15.11.1916
 • Social-Demokraten, 24.02.1920
 • Øverland, A., i Verdens Gang, 21.02.1920
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 252 (ill.)
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 250
 • Ellingsgard N., Hallingdal i billedkunsten, Oslo, 1984, s. 92–94 (ill.)