S.-O.s landskapsbilder var teknisk dyktig utført, men var både i motiver og malemåte tydelig påvirket av Amaldus Nielsen. Enkelte skjærgårdsmotiver og vinterbilder, som Marssol og Tåkestemning (1913) og I mai og Bjerkeli i morgensol (1916), er friskere og mer personlig sett. Senere bilder kan minne om Frits Thaulow og Frederik Collett. S.-O. malte mange motiver fra Bærum, Sørlandet og Hemsedal (1930-årene), enkelte også fra Finnmark. Han malte dessuten flere portretter og laget landskapsraderinger, bl.a. etter malerier av Amaldus Nielsen. S.-O.s tidligste arbeider var signert Thoralv Henrik Ohlsen.